2 част / Кастилска порода овце

време за прочит: 4,5 минути

1 част / Кастилска порода овце

Размерът на стадата варира между 150 и 3000 глави. Повечето фермери имат помещения  за отглеждане на овцете ежедневно, сезонно или за агнене на овце, въпреки че все още има ферми, без какъвто и да е вид животновъден обект или определено местоположение.

Стадата излизат ежедневно на паша, на собствени пасища, общински или наети пасища, стърнища или площи, където се отстраняват селскостопанските продукти.

Ремонтните животни, могат да останат при майките си известно време. В стадата за месо те обикновено не се отбиват, излизайки на полето след месец или месец и половина. В млечните стада отбиването се извършва 40 дни след раждането или когато животните са на 14-15 кг живо теглото.  Включването на тези агнета в стадото зависи от наличието на пасища; ако те са в изобилие след три или четири месеца, те могат да бъдат включени, ако няма достатъчно фуражи и храна, те се оставят в навесите и съответно се хранят. При големи млечни стада, където броят на заместващите животни съставлява много голям брой, обичайно е ремонта да се отглежда самостоятелно до заплождането. Потомството на животни с висока генетична стойност се оставя за ремонт по всяко време на годината.

Дойните овце остават в навесите, с незадължителен изход към пасището. Те се дохранват в доилната зала  със зърнен фуража, имайки свободен достъпен до хранилките. Периодът на лактация след отбиването е максимум от два до три месеца. При автохтонните породи, периодът на доене е съкратен, тъй като е прието да се доят овцете само когато произвеждат над литър мляко, защото веднага ще бъдат покрити през третия месец. Това увеличава броят на ражданията в стадата, тъй като при порода с двойна направление също е важно производството на сучещи агнета. Чрез свеждане до минимум на времето за лактация, овцете майки не страдат от прекомерно износване и по тази причина не са наблюдавани преждевременни отклонения.

В стадата за месо кошарите не са преградени, защото  за кратък периоди от време мъжките са разделени от женските. Мъжките остават с овцете на полето, като се допълват допълнително. .

Сухите овце винаги се намират на полето, като се възползват от всякакви ресурси за хранене. През нощта те са затворени в кошари, въпреки че присъствието на вълци в много провинции носят загуби при тези практики.

Производството на месо е най-важно, като плодовитостта на контролните стада варира между 1,1 до 1,7, средно 1,4 агнета.  Продажбата на потомството е фокусирана върху продажбата на агнетата сукалчета. Те се колят  на 20-40  дневна възраст, след като достигне тегло от 10-12 кг  живо тегло. Средните рандемани са 55%, с тегло 4,5-6,5 кг без главата. Тези кланични трупове трябва да имат добра тлъстина и блед месен цвят. Сучещите се хранят изключително с майчино мляко, което  придава на месото много мек вкус, който е високо ценен продукт. Това е част от гастрономическата култура на испанската общност.

При дойните стада доходът е разделен на 50% между мляко и месо. Средното производство в рамките на Асоциацията е 105 литра за 120 дни. Тази средна стойност спада през последните години, поради намаляването на времето за доене, като рядко на практика лактацията вече достига 120-те дни, които нормализират лактацията при овцете. Разбира се, в рамките на тези средни стойности има голяма вариабилност, вариращи от ферми, които не достигат 80 литра, до други, които надвишават 140. Що се отнася до качеството на млякото, процентът на мазнини е 6,55% и протеинът от 5,57%. Също така тук има ферми, които са средно над 7%.

Що се отнася до вълната, тя в момента е маргинален продукт. С малки колебания, черната вълна се оценява на половин цена от бялата. Кожата, получена от сучещите агнета, е качествен продукт, но в черния слой не може да бъде боядисана.

В средата на 20-ти век все още имаше голям брой чисто черни животни, тъй като това е оригиналната вълна на породата, но постоянната селекция и кръстосването с бели кочове (главно поради въвеждането на породата Manchega). Сега чисто черните животни са изключително редки. Наличието на бяло петно ​​на тила е най-често. Сортът Черна Кастилска е класифициран в опасност от изчезване от 1997 г.

ANCA осъществява официалния контрол на млякото на млечните стада, регистрирани в Асоциацията. Има преценени кочове, чакащи такива и третата група се изпитва. Осеменяването се извършват безплатно за животновъдите на Асоциацията, която има задължението поне 50% от дозите да са на преценени кочове. Също така ако някои желае да си закупи сперма, може да го направи в центровете на асоциацията.

 От своя страна признатите качествени продукти са важни за популяризирането на породата: тя е защитена със защитената географска идентификация ” LechazodeCastilla y León “, от създаването й през 1997 г., при условие, че агнетата са заклани с тегло между 9 и 12 kg .

  Овчето мляко също е защитено в рамките на продукта с наименование за произход ” QuesoZamorano “, което се експлоатира от 1993 г..

От създаването на Асоциацията се провеждат търгове за добитък, обикновено кочове. Асоциацията празнува официалното си състезание-търг на породата в рамките на панаира в Богитро, чиято дата е уикендът, съвпадащ с Цветница и участва в различни животновъдни изложби.

Свързани статии:

1 част / Кастилска порода овце

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук