Породата Лакон – Франция

Най-доброто представяне на една порода са резултатите от нейната продуктивност. А те за известната ни на всички  породата Лакон са:

Ключови цифри

  • 1 127 000 овце-майки
  • 428 242 осеменявания
  • Тегло на възрастните овце: 70 кг
  • Тегло на възрастните кочове: 100 kg
  • Производство: по 6 литра(за 168 дни)

Породата Lacaune е първа по отношение броят на овцете във Франция. Независимо дали е специализирана за производство на мляко или за производство на месо.
Главата на овцете е дълга, тънка и покрита с много фини бели косми в сребрист оттенък. Профилът е леко закачен и ушите са дълги и хоризонтални. Мъжките и женските нямат рога. Кожата е бяла. Руното е оскъдно, покрива само горните части на тялото и оставя открити главата и шията.

Породата носи името  на града около които е била създадена. Резултат е от сливането на няколко местни породи (Camarés, Larzac, Lauraguaise …). В края на 19-ти век в породата е влята и мериносова кръв от Саутдаун.  Стандартът окончателно се определя от министерски указ от 1902 г.  Прилагането на нови критерии за подбор, води до създаването от 1970 г. на 2 отродия, които сега са много различни: Млечното се характеризира с отличните си млечни способности и днес е представлявано от около 800 000 овце-майки. Месодайното отродие е представлявано от около 300 000 овце-майки.

Овцата Лакон е подходяща за отглеждане на пасище. Въпреки това, предвид развитието на производствените методи и интензификацията, стадата сега се отглеждат основно оборно. През зимата (ноември – април) и по време на първата фаза на доене, овцете остават в кошари. Останалата част от годината стадата са навън, но всяка вечер се връщат в кошарата. Агнетата се отбиват на 5 седмици на 11 kг и се доотглеждат в депа за угояване, за да се продадат  живи  на 35 kg. Доенето започва веднага след отбиването и доставката на мляко се извършва в периода от ноември до август. При месодайното отродие, агнетата се оглеждат под майките в кошарите. Майките се заплождат с чистопородни кочеве или с други месодайни породи  в рамките на ускорени развъдни системи (3 агнета за 2 години

Флагманското производство на тази порода овце е, разбира се, производство на сирене Рокфор , АОС и ЗНП от около 20 000 тона, от които 18% се изнасят.

Що се отнася до производството на месо, могат да се разграничат два вида производство на агнета: Производството на агнета отгледани под майката често се отбелязва на етикета в магазина  с „Red Label Farm Lamb“, .

Всяка година се раждат над 800 000 агнета от млечното отродие. Тези агнета се раждат в края на есента и се отглеждат до един месец, за да се запази майчиното мляко за производството на Рокфор. 75% от агнетата се продават на националния пазар на 4-месечна възраст при 35 kг живо тегло. Това агнешко е първото по рафтовете агне на френския пазар. Всичко от изкупуването на агнетата, клането и продажбата се извършва от   Междупрофесионалното сдружение “Agno’Interpro”, което отговаря за комуникацията около този продукт. Останалата част от производството (25% от обема) се изнася за Испания или Италия.

Висшата селекция се извършва в 398 ферми с 175 890 овце – майки. Асоциацията разполага с два развъдни центъра в които се отглеждат 2000 бр животни, два центъра за производство на семенна течност от кочове, тестират се годишно 550 бр млади кочове.

Източник Френска генетика

2 КОМЕНТАРИ

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук