2 част / Отглеждането на кози е перспективно, но е подчинено на определени изисквания

Особено предразположени са животните отглеждани в по-влажни, мочурливи райони, в близост до различни водоизточници, когато кучетата-пазачи имат кучешка тения и т. н. Най-често паразитите не предизвикват смърт, но водят до рязко намаляване на продуктивността и вторично редуцират устойчивостта към други незаразни и заразни заболявания. На второ място, но с не по-малка значимост са инфекциозните болести. Кой не е чувал за шап, копитен гнилец, шарка, антракс, бруцелоза, заразни аборти, агалаксия и т. н. За щастие стадата в нашата страна са свободни от част от посочените инфекции. Но заплахата винаги съществува ! А някои от проблемите редовно напомнят за себе си – например анаеробните инфекции причиняващи смъртта на най-едрите агнета !
Нещо от което също „боли много” това са болестите на вимето. Тежко се засягат най-млечните животни. Тъй като причинителите най-често са различни вируси и бактерии, съществува тясна зависимост между заразните болести и тези на млечната жлеза. Широко разпространени са възпалителните процеси обхващащи кожата и паренхима (мастит). Много голяма част от заболяванията протичат през късната бременност, раждането и следродилния период – кетоза, затруднения в раждането, задържане на плацентата, изпадане на матката, възпаления на половите органи и др. От друга страна, новородените – най-нежни и уязвими, също се нуждаят от специални грижи и внимание.
Разходите за здраве, които трябва да се предвидят са в следните направления:
– Редовно изследване за диагностициране на паразитните причинители. Неколкократно обезпаразитяване през годината. Нужните лекарства и препарати се предписват от ветеринарен лекар.
– Ваксинации, изолация, ограничаване на контактите и забрана на неконтролирания внос. Редовно подрязване на копитата и лечебно-профилактични мероприятия против копитен гнилец.
– Стриктно спазване на определена стратегия за борба с болестите на млечната жлеза и новородените и подрастващи животни
– Профилактика и борба с абортите. Контрол и оказване на необходимата помощ в най-отговорния момент, тогава когато козите раждат.

Друг важен момент, това е репродукцията ! Козите трябва да бъдат редовно заплождани, да раждат здрави и жизнени приплоди.
Дори и най-съвременни, всички репродуктивни технологии (направляване на размножителния процес, изкуствено осеменяване, концентриране на ражданията, изкуствено предизвикване на близнене и др.) се базират на биологичните особености на всеки един вид. През последните години, в световен мащаб се отделя огромно внимание на развитието на репродуктивните биотехнологии в животновъдството. Това се отнася в пълна сила и за дребните преживни, при които съществува ясно изразена сезонност в размножителните им функции. При козите репродуктивния процес се управлява по-трудно. Все още на много места при тях не се прилага синхронизация на еструса, изкуственото осеменяване, те трудно се поддават на различни биотехнологични решения, като сгъстяване на ражданията и т. н. Нещо което в бъдеще трябва да се развие и усъвършенства.
Разходите за контрол и управление на репродуктивния процес са в следните няколко насоки:
1. Синхронизация и направляване на еструса.
1. Изкуствено осеменяване (в това число и лапароскопско).
1. Хормонално третиране целящо скъсяване на периода между две раждания.
1. Свовременно установяване на бременните животни чрез ултразвуково изследавне.
1. Преценка на репродуктивния статус на мъжките разплодници.
1. Борба с безплодието.
Всичко това позволява внедряване на модерните технологии и успешно направляване на производствения цикъл – заплождане, бременност, раждане (приплоди) – мляко – заплождане.
Гледачите на животни в една ферма изпълняват или не изпълняват качествено и съвестно своите задължения. Една болезнена тема. Особено при отглеждане на кози, трудът на заетите с това е тежък и крайно непривлекателен. В някои случаи обезпечаването с необходимата работна ръка представлява сериозна трудност. От гледачите се изисква добре да познават специфичните особености за дребните преживни, тънкостите при отглеждането им, поведенческите прояви, своевременно да откриват отклоненията от нормалното здравословно състояние и т. н. Не трябва да се забравя и нещо друго, добър животновъд не се става по принцип и по рецепта. Нужна е любов и себеотдаденост.
Всеки фермер сам преценява, дали би могъл да заобиколи тези обективни условия и въпреки всичко да печели от отглеждането на кози. Разбира се, необходима е и другата сметка, дори и да ги спазва, ще бъдат ли финансовите постъпления настина удовлетворителни. За последното безспорно е нужна и намесата на държавата !
Доц. д-р Пламен Георгиев

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук