1 част / Отглеждането на кози е перспективно, но е подчинено на определени изисквания

През последните години в световен мащаб броят на отглежданите кози се увеличава. Общият им брой е над 700 милиона. Повече от половината са в Азия, една трета в Африка, а в Европа те са около 18 милиона.
За България този подотрасъл на животновъдството е единствения, който бележи значителен ръст след 1990 година. От около 430 000 през 1985 г., в началото на нашия век козите достигат близо милион. Противно на световните тенденции обаче, през последните няколко години у нас се отчита спад в популацията. За да бъдем отново нас си !
Кои са причините за широкото разпространение на козите ? Кое прави този вид, атрактивен ?
От една страна все по-упорито се говори за пълното изместване на животинския белтък от такъв с растителен или дори синтетичен произход. За сега поне, това не променя традиционно съществуващи вкусови предпочитания, потребности и търсене. Нещо повече ! На много места по света, сушата, наводненията и другите климатични катаклизми са причина за нарастващ дефицит на животинска продукция. Доказано е, че тази тенденция за в бъдеще ще се задълбочи ! Нещо което упорито се премълчава у нас ! Светът не е само Европа !
И на фона на тази тревожна обстановка, са качествата на козата като вид и обяснението за нарастващата й актуалност.
Козата е евтино животно. Отличава с добри адаптационни способности, голяма плодовитост. Растежът на приплодите е интензивен. Яретата са скорозрели. Експлоатационната продължителност на възрастните животни е голям. И споменавайки думата експлоатация веднага трябва да напомним, че козите са източник за получаване на широка гама продукти с отлични диетични качества ! Млякото им е здравословно. Приравнено към масата на животните и направените вложения, себестойността му е ниска ! Ярешкото месо е полезен продукт с висока хранителна стойност. Кожите са ценен продукт за кожарската и кожухарската промишленост. Допълнително от някои породи кози (ангорската) се получава вълна, от която се приготвя мохер -ценна суровина за текстилната промишленост.

Производствените разходи при отглеждане на този вид дребни преживни биха могли да бъдат много ниски. Като типично пасищни животни, те много добре усвояват грубите и малоценни фуражи. При козите биха могли да се въведат дори и промишлени технологии ! И всичко това съобразно конкретната конюнктура !

Разбира се, отглеждането на кози е съпроводено и от редица трудности и неудобства. Някои от тях не само могат да охладят ентусиазма на фермерите, но дори и напълно да компрометират смисъла от това въдство. Традиционно козите у нас се отглеждат в малки фамилни стопанства. Съществува тенденция, към окрупняване на фермите и концентрация на производството. И тази тенденция е необратима, защото все по-малко ще са онези, които ще посвещават битието си на дребното земеделие и животновъдство.
За всички – едри и дребни фермери важат едни и същи правила, някои от които на пръв поглед незначими, но подценяването им може да доведе до фатални неблагополучия ! Ето някои „дребни” детайли отнасящи се за козите.
Първият се отнася за привичките и характера им. Козата е чувствителни на стрес. Прекалено лабилна при манипулации, смяна на обстановка и грубо отношение. Концентрирането на голямо количество животни на едно място в един регион има негативни екологични последствия. Козите увреждат сериозно дори могат са унищожат трайни насаждения и дървета. Това може да доведе до социално напрежение, санкции и др. Козата е вид, чиято паша е трудна.
Цял ден, неуморни в своя стремеж, да намерят храна на най-трудно достъпните места ! Отглеждането и процесите свързани с него се поддават трудно на механизация. В по-големите стада е най-трудно доенето, особено когато е ръчно. Евтина на отглеждане, но скъпа на грижи.
Това е козата. Тя е много чисто животно ! Поддържането и съхраняването на здравето на животните е най-важна предпоставка за успешното им отглеждане.

Най-уязвими се сборните стада, отглеждането в пренаселени, влажни помещения, със студени течения. Фатална грешка, която допускат някои, решени, че ще печелят бързо като изкупуват животни на ниска цена, от различни региони и след това ги събират на едно място. Със сигурност ще избухнат редица заболявания, които ще ликвидират фермата. Рискови за дребните преживни, в това число и за козите са паразитните болести. Пасищният режим на отглеждане е основната причина за лесното попадане в организма на различни вредители – като се започне с метил, глисти (стомашно-чревни и белодробни), тении, краста, кърлежи и се стигне до различни микроскопични кръвни паразити.

Доц. д-р Пламен Георгиев

Следва продължение …

2 КОМЕНТАРИ

  1. Стига дълбокомислени анализи,когато има държава(а такава няма) и когато хората се научат да бъдат заедно и обединени бъдеще има ,иначе не.

  2. Природен закон:В едно общество, където има глад и мизерия, там се увеличава броя на КОЗИТЕ.Дайте статистика за бройки те по години.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук