1 част: – Технологии на храненето в овцевъдството

Овцете са типични пасищни животни. Те могат да използуват пасища с най-оскъден и най-разнообразен тревостой. Изминават големи разстояния, за да търсят храната си. Често обаче, ако се оставят да се хранят само при естествени условия те не се дохранват, което е свързано, както с намаляване количеството на продукцията,така и с влошаване на качеството й, особено на вълната, получава се т.вар. “гладна вълна”, която е негодна за машинна обработка.

За да се осигури по-голяма средна продуктивност и по-високо качество на продукцията, е необходимо да се осигуряват повече и по-качествени фуражи, нормирано хранене и подходяща обработка на фуражите за подобряване на вкусовите и хранителни качества на дажбата.

Хранене на бременни овце

Заплождането на овцете съвпада с края на летния период, когато засушаването е сериозно и пашата недостатъчна. Животните отслабват, загубват разплодната си кондиция и трудно се заплождат.

Подхранването на бременните овце трябва да започне един месец преди заплождането. Целта е разгонването да стане дружно. С това се улеснява протичането на агнилната кампания, отбиването на новородените агнета и доенето.

През първата половина на бременността плодът нараства сравнително бавно и е около 10-15 % от масата при раждането. Поради това не се налага чувствително да се увеличава храната на овцете.

През втората половина на бременността и особено през последните 1,5 – 2 месеца преди раждането физиологичните процеси силно се интензифицират. Тогава плодът, плацентата и матката нарастват много бързо. Повишава се обмяната на веществата и се натрупват резерви в организма на овцете. Около 80 % от белтъчините се отслоява през този период, Ускорена е минералната обмяна. Общо масата на бременните овце се увеличава с 10 – 18 kg , като само през втория период нарастването е от 7 до 12 kg.

Калоричната стойност на натрупаните вещества възлиза на 1500 – 2000 1. За осигуряване на такива резерви е необходимо допълнително да се дават 4-6 кръмни единици. В тялото на овцата през бременността се отлагат и 180-230 g калций и 90-160 g Фосфор. За задоволяване на тези нужди те трябва да получат особено през втората половина на бременността 7-8 g калций и 4-5 g фосфор дневно. Следователно през бременността овцете трябва да получават пълноценна дажба, съответствуваща на научните норми за хранене на бременни овце.

Към края на бременността (10-15 дни преди оагването) сухото вещество в дажбата трябва да се намали с 10-15 %,а в последните няколко дни животните се оставят само на сено.

Първите месеци на бременността у нас съвпадат с период на паша и зелено хранене, когато е наложително да се осигурява по 4-6  kg зелена маса на едно животно с жива маса 50 kg.

През зимния период най-подходящо е да се дава доброкачествено ливадно, люцерново или детелиново сено по 0,5-2 kg на денонощие на едно животно с 50 kg жива маса. Една част от сеното може да се замени с листников фураж, бобена слама или смлени слънчогледови пити. Много подходящи са сочните фуражи и особено силажът. Дава се по 2-3 kg дневно, но в зависимост от грубите фуражи може да се увеличи до 5-7 kg , корено – клубеноплодите могат да се дават по 5 кg на овца  дневно.

Количеството на концентрираните фуражи зависи от качеството и количеството на грубите и сочните фуражи. Обикновено те са от 0,2 до 0,5 kg. Когато сеното не е достатъчно, може да се увеличат силажът и сенажът, а концентрираният фураж да достигне 0,6-0,8 kg на глава дневно. Най-целесъобразно е да се доставят комбинирани фуражи. Примерните дажби за бременни овце от тънкорунни породи през втората половина на бременността може да съдържат: ливадно сено 1,5 kg, пшеничена слама 0,5 kg, силаж от царевица 1,0 kg, пшеничени трици 0,2 kg или ливадно сено 1,0 kg, люцерново сено 0,5 kg , силаж от царевица 0,6 kg и царевична ярма 0,3 kg.

На овцете редовно трябва да се осигурява готварска сол, най-добре във вид на крупа за близане. През зимата се осигуряват и необходимите минерални добавки и витамини.

Овцете се хранят 3-4 пъти дневно. Нужно е да се следи за качеството на фуражите и на бременни овце да не се дават загнили, плесенясали, осланени, замръзнали или замърсени фуражи, които биха предизвикали аборти. Когато падат слани, преди паша на овцете сутрин се дават сухи фуражи.

Поенето трябва да става 3-4 пъти дневно през лятото и 2-3 пъти през зимата с чиста, за предпочитане течаща вода с подходяща температура.

Хранене на кърмещи и дойни овце

Чрез храната трябва да се осигурява получаването на мляко, вълна и да се поддържа живата маса. Храненето зависи и от сезона.

Зимно хранене То съвпада с началния период на лактацията и трябва да съответствува на млечността на овцете и техните генетични заложби. Близнилите овце дават повече мляко от овцете с едно агне и трябва да се хранят по-изобилно, В дажбата се включва и сочни фуражи, силаж и сенаж. С много голям успех, както и при говедата, се включват синтетичните азотни съединения и по-точно карбамидът. Той може да замени около 30 % от необходимия смилаем протеин.

Непосредствено след оагването овцете се хранят само със сено. На 4~я – 5-я ден в дажбата се включват концентрати, а след това и сочни фуражи. От 10-я ден животните минават на пълна дажба. Хранят се З-4 пъти дневно.

Лятно хранене През пролетния и летния сезон, които съвпадат обикновено с дойния период има изобилна зелена маса и животните си набавят храна чрез паша. Когато пашата е недостатъчна овцете се подхранват с концентриран фураж (по 0,2 – 0,5 kg дневно) или с окосен зелен фураж (люцерна, детелина и др,),

Организмът на овцата по време на лактацията е силно натоварен. Освен от храната за поддържане на живота тя се нуждае и : от храна за млекоотделянето. Затова храненето трябва да бъде много богато при голямо разнообразие на фуражите. Влошаването на храненето през годината макар и само за 15-20 дни води до намаляване на млечната продуктивност, която се възстановява трудно и дълго,

През първите 2-3 месеца след оагването дневната млечност се движи от 0,8 до 1,5 kg и след това намалява. Ката се знае, че в 1kg овче мляко има енергия, равна на 300 J и за образуването му са необходими 0,7 – 0,8 кръмни единици и 100 g смилаем протеин, лесно може да се уточни необходимата храна. За 1 kg мляко се дават и 3,6g калций, 2,8 g фосфор и 3 g готварска сол.

Б.Маринов и колектив

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук