Проблемът: Записите за животните – 2 част

Етикетите за управление могат да бъдат, както казахме, записи с маркери, с различни цветове за всеки един проблем. В Германия и Канада са широко разпространени маркери под формата на лента, които се поставят над копитото на животното.

 • За записите трябва да имаме тетрадка, в която да има съответните таблици и показатели, които ще контролираме. Всичко това се казва първична информация и можа да бъде на тефтера в обора. Независимо, че на такива тефтери казваме халваджийски, те вършат много работа и трябва да ги пазим много. За предпочитане е да са с твърди корици и никога да не късаме листи от тях.
 • Първичната информация трябва да се разнесе в съответен софтуер, които можем да си поръчаме според нуждите на управлението на фермата. Тук не трябва да има никакви компромиси с вкарването на информацията. Ако се съмняваме в някоя цифра е по-добре да не е я разнасяме, отколкото да внесем грешната информация. За това също трябва време, което да бъде планирано в нашия дневен режим за работа. Добре е информацията да се внася, колкото си може по-скоро след записа, защото се забравя и натрупва като количество.
 • Първичната информация за някои признаци, като получено количество мляко, вече може да се отчита на компютъра, така че няма да е необходимо да се правят записи за това. По същият начин стой въпросът и за окачествяването на млякото – м.в, протеин, лактоза, соматични клетки и др. Новите модели такива уреди също са свързани с компютрите.
 • При снемането на данните изключително важно е точното отчитане на номера на животното. При отчитане без четец, трябва да се внимава много защото някои цифри от номера може да са замърсени и отчетат грешно. При тези животни, които имат болус или разполагаме с четец, нещата стоят много по просто.
 • Следва анализ на получените обобщени данни от софтуера и съответно правене на изводи относно управлението на стадото.
 • Както казахме, започваме със събирането на по-малко информация, като непрекъснато я увеличаваме, увеличавайки и признаците които ще контролираме. Съответно ще обогатяваме функциите на софтуера.
 • Ако не разполагаме с компютър, анализите правим на база обобщените данни и индивидуални такива.

Все пак знаем,ч е живеем в друго време. Времето на компютрите, софтуерите, таблетите и четците. Добре е още от началото да започнем малко по-модерно. Животните ни задължително вече се идентифицирани с електронни марки, които четците разчитат безпроблемно. Информацията за съответното животно може да се вкарва и чрез телефон и чрез таблет в компютър или лаптоп.

 • Четеца може да има и друго приложение. Може чрез него да се следи, кои овце са влезли в стъргата за доене например и да се разбере дали се доят всичките овце или извадка. Могат да се разкрият също и други хитрости които използват гледачите. Четеца може да изпълни тази задача да преброи животните. Резултата може да се извади на принтер или прехвърли на лаптоп или телефон.
 • Има четци които съдържат няколко полезни функции. Много полезна функция, за която трябва да внимавате, е възможността да задавате „сигнали“ за отделни животни, които са били идентифицирани с определени проблеми през цялата година. Тази функция „предупреждения“ е изключително полезна при проверка на овце след отбиване или преди раждане. Към този момент овцете, които са били идентифицирани като проблеми през годината, могат да бъдат извадени  от стадото и евентуално продадени..
 • Събиране на индивидуални записи за всяка отделна овца в стадото, включително маркиране на агнета при раждането. На това ниво на запис, четеца ще трябва да бъде поддържан от софтуерен пакет, който може да интерпретира и генерира полезни отчети, използвайки данните, записани в стадото.  Маркирането на агнета при раждането изисква допълнителен труд във най натоварено време на годината,. Сега законодателството изисква всички агнета да бъдат маркирани, записа може да стане много лесно с четеца
 • Нашият съвет за оценка на правилния четец и / или софтуерен пакет за всяко стадо е да говорите с фермери, които вече използват това оборудване. 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук