Начало Тагове отглеждане на агнета

Таг: отглеждане на агнета

2 част: – Технологии на храненето в овцевъдството. Хранене на агнета

1 част: – Технологии на храненето в овцевъдството 3 част: – Технологии на храненето в овцевъдството. Хранене на кочове. Угояване на агнета и овце Растежът и...

2 част: Хранене на агнета,шилетата и дзвиски. Хранене на мъжки...

Хранене на агнета до отбиване Приемането на коластра веднага след раждане то е първото условие за успех. Новородените агнета получават гама-глобулини чрез коластрата и по...

Как правилно да подходим в хранене на овцете и агнетата в...

След приключване на агнилната кампания и отбиване на агнетата, основната цел за всеки фермер трябва да бъде достигне пика на лактация, при различните породи...

Съветите на един овцевъд – най-важното, което трябва да знаем за...

През пролетта, дали ще излезете в планината или ще пътувате с кола много, често може да видите картина, която предизвиква  радост. Виждате „сериозните” овце-майки...

Отглеждане агнета от раждането до 3 месеца

Овцете -майки се грижат за агнето, по-скоро агнета сучат до навършване на 3 месечна възраст.  След това те се отделят от майките си и...

Наредба – ферми в планината

В Държавен вестник бр.16 от 22.02.2019г е публикувана НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЖИВОТНОВЪДНИТЕ СТОПАНСТВА В ПЛАНИНСКИТЕ И ДРУГИТЕ НЕОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНИ РАЙОНИ . С...

Първите агнета дойдоха

Малко ни е неудобно да ви представим този материал, защото това го знаете наизуст и сигурно ще се усмихвате, като четете. Но пък може...

Хранене на различни категории овце: 5 – част: Угояване на агнета...

В 5 части ще ви запознаем с особеностите при храненето на различните категории овце. Статията е взета от сайта на "Съвети в животновъдството",  което предполага...

Хранене на различни категории овце: 4 – част: Хранене на агнета...

В 5 части ще ви запознаем с особеностите при храненето на различните категории овце. Статията е взета от сайта на "Съвети в животновъдството",  което предполага...

Ето как се раждат агнетата

Philip Harmandjiev Публикуван на 20.01.2013 г.

Гости

Всичко за овцете

Сирене от овцата, мляко от козата, масло от крава

Овцете са отглеждани за мляко в продължение на хиляди години и са доени преди кравите.  Производство на мляко и млечни продукти е съсредоточена в...

Всичко за козите

Овце и кози за мляко

Какво показват цифрите дадени от Евростат по отношение броят на млечните овце и кози развъждани в Европейската общност. Цифри, дадени от държавите членки и...

Субсидии