Гости

Всичко за овцете

2 част / Опазването на всички живородени агнета е важно за...

0
Инжектиране на агнетата с глюкоза Агнетата, които са родени преди 5 и повече часа, с температурата под 37 0С и не са в състояние да...

Всичко за козите

Създаване на стадото или как да стартираме нашата козеферма?

8
Изборът на козите като вид животни, които искате да отглеждате, е абсолютно персонален  и е много  променлив. Важно е преди да  вземете решение, да...

Субсидии