Гости

Всичко за овцете

“XL-TopMix” / Как правилно да затоплим агнетата?

0
От изключително важно значение е фермерът ежедневно да обследва стадото и новоредите агнета.При внимателно минаване се откриват агнетата, които не са добре. Здравите агнета...

Всичко за козите

Създаване на стадото или как да стартираме нашата козеферма?

8
Изборът на козите като вид животни, които искате да отглеждате, е абсолютно персонален  и е много  променлив. Важно е преди да  вземете решение, да...

Субсидии