Гости

Всичко за овцете

Високата летва – хранене на овце за мляко

0
Храненето е един от големите стълбове, на които се основава продуктивността при млечните овце. Постигането на оптимална ефективност, особено в аспекти, свързани с приноса на...

Всичко за козите

Ще обличаме ли козите

0
Съгласно прогнозата за времето, близките дни ще бъдат обичайните за януари - студени. Ето защо е задължително да знаем, какво трябва да се направи...

Субсидии