Гости

Всичко за овцете

Как се избира добър коч

Пределно ни е ясно, че времето не е подходящо да пишем за кочовете. За тях се пише след месец май, когато почне кампанията по...

Всичко за козите

За окозването на козите

Всички, които отглеждат овце и кози са много добре запознати как се раждат малките. Родилната кампанията при козите вече стартира и ние сме длъжни...

Субсидии