Гости

Всичко за овцете

“МарпексАгро” ЕООД: Водата е един от най-важните компоненти при изхранването на...

С настъпването на лятото има един компонент, на който трябва да се обърне специално внимание, а именно водата. Тя е един от най-важните фактори...

Цена на фуража

Всичко за козите

1 част: ИАСРЖ – ранг на козите

Както вече писахме, ИАСРЖ разширява и информационната си „банка”, като след Регистъра на биците /който продължава да се натрупва/, се публикува и Ранг  /величина,...

Субсидии