Гости

Всичко за овцете

3 част: Случна кампания при овцете – „Секса” при овцете идва....

Обикновенно в края на юни, след приключване на стрижбата и съответно намаляване на млякото, добре подготвените овце се размърлят. В учебниците се говори за...

Всичко за козите

Проблеми при малките козички

Нарастващата популярност на козето мляко в Швейцария си има и своите недостатъци: малките ярета имат малка стойност и се третират като отпадъчни продукти. Според...

Субсидии