Гости

Всичко за овцете

Агнета в кожи

Както вече писахме, в Европа седем държави участват в проекта - Споделяне на опит и увеличаване производителността на овцете и намаляване смъртността им, чрез...

Всичко за козите

Д-р Деан Тодоров: Правим лабораторията, произвеждаме сперма и ембриони

Д-р Деан Тодоров - „Наистина, завесите паднаха и разбрахме, че това което писахте в сайта OVCE-KOZI.com  през последните години, вече се реализира и то...

Субсидии