Гости

Всичко за овцете

Агнета в кожи

Както вече писахме, в Европа седем държави участват в проекта - Споделяне на опит и увеличаване производителността на овцете и намаляване смъртността им, чрез...

Всичко за козите

Лесно ли се отглеждат кози

След като прочетете този материал, ще останете с впечатление, че това е четиво за наивници. Едва ли не, вземаме козите и потока на изобилието...

Субсидии