Брой овце – 2022 г

В годишния Доклад за броя на животните в края на 2021 г, овцете и козите от селскостопанските животни бележат намаление. Данните са за края на ноември 2021 година, или може да се приеме като много близка цифра за наличните животни на 01.01.2022 г.

Броят на овцете от всички категории е  1 199 500, което е с 8.3% по-малко от същия период отпреди една година.

Броят на овцете-майки е 1 013 239 и е с 8.4% по-малък от предната година. Броят само на овцете за мляко е 860 559, което е по-ниско с 11.8%.

Още по-лоши са цифрите за средния брой овце отглеждани в едно стадо, от всички категории, средно по  62.4, и само овце-майки – 53.6. и в двата случая по-ниско от миналата година. Ясно е на всички, че с такъв брой овце в едно стадо, единственото което може да се направи, е да се помогне отчасти по издръжката на домакинството.

Овце се отглеждат в 18 983 стопанства, като броят им е намалял с 3.3% в сравнение с миналата година. Най-многобройни са стопанствата в които се отглеждат от 1-9 овце  – 7900 стопанства.

Увеличение имаме на стопанствата, които отглеждат от 20-49 бр овце и тези от 50-99. От една страна това е свързано да се покрият нормативите за получаване на субсидиите. Например тази категорията с над 50 бр овце-майки има увеличение с 22.9%, защото това позволява  да се участва в схемата овце под селекционен контрол – където минимума е 50 овце майки. От друга страна, стопаните са си направили сметката, че могат да отглеждат по голям брой овце и съответно увеличат приходите си.

По-голямата част от овцете-майки – 745 000, се отглеждат в 3397 стопанства при среден брой от 219.

Най-голям брой овцеферми имаме в Югозападен район – 4523 и Южен централен район – 3900. Най-голям е броя на отглежданите овце обаче в Юженцентрален район  – 27.4% от всичко овце и Югозападен – 19.7%.

Най-малко овце се отглеждат в Северен централен район – 9.7% от овцете.

През миналата година е произведено овче мляко 67987 т, което е с повече от 8% по-малко от предходната година. Интересна е цифрата на дяла на овчето мляко от всичко производство на мляко, която е 7%.

Получено е овче мляко от  67 987 т. В това мляко обаче влиза млякото изразходвано в домакинството, мляко дадено и продадено за изхранване на животни, мляко преработено в млечен продукт във фермата, мляко за директни продажби от фермата.

Колко от това мляко коректно е стигнало до рафта, никой не може да каже.

През годината са заклани всичко 756 000 бр овце и агнета. От тях обаче много малка част са заклани в кланици, което не дава точен отговор по отношение производството на месо.

Бъдещето по отношение на броя на животните е тъмно. При необходимост от поне 200 000 бр млади животни за ремонт, имаме такива 40 000 бр. Подобна е ситуацията и при кочовете – по-малко заделени кочове за разплод от необходимото.

Нещо като изводи:

 • Броят на овцете ще намалее и тази година, защото нямаме оставен достатъчно разплоден материал.
 • Вероятно ще има проблем с недостиг на квалитетни кочове. Не навсякъде се спазват правилата при производството на кочове.
 • Трудно може да се очаква бърз генетичен прогрес, защото не използваме масово методите на ИО.
 • Не се извършва тестаж на кочовете и картинката е незнайна.
 • При сегашния малък брой овце отглеждани в едно стадо, много трудно могат да се внедрят или поне внесат елементи от нови технологии и иновоации.
 • Производството на мляко вероятно също ще намалява, защото много овцевъди стават млекари в „сянка“.

Препоръки:

 • Модел за рентабилна ферма от двете направления за днескашния ден и след десет години
 • Производството на кочове, както го правят хората –  задача номер едно.
 • Програма за увеличаване разплодния материал. Не си решим ли ние този въпрос няма кой да ни го реши, защото няма откъде да се закупят разплодни животни.
 • Работа по въпросите на породите, линиите, продуктивността на животните, използването на ИО и въобще целия учебник по овцевъдство.
 • Събиране на повече статистическа информация за да могат да се изготвят достоверни анализи.

Овцевъд и Козевъд

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук