Защита на животните от насекоми (мухи)

Насекомите са почти редовно явление в животновъдните обекти. Безпокоят всички животни, работници и най-вече дойните животни. Най-добрият начин за унищожаване на насекомите е чрез химическа обработка, но е необходима и превантивна защита.

През летния период насекомите са редовно явление в животновъдните обекти, тъй като условията в тази среда им влияят много добре.  Остатъците от храна, оборски тор, влага и подходяща температура са отлични условия за развитие на насекоми, особено на мухи. Без значение  какъв вид са насекомите,  присъствието им в обора е много вредно. Безпокоят всички животни и особено дойните животни. Известно е, че всяко смущение по време на доенето води до намаляване на количеството мляко. Поради безпокойството на животните те поемат  по-малко хранителни вещества и по този начин намаляват и не постигат адекватен дневен прираст.

Поддържане на стабилна хигиена на пространството

За запазване на животните и поддържане на производството, животновъдите трябва да положат усилия за намаляване на броя, ако няма възможност, за пълно унищожаване на насекомите в съоръженията. Борбата за унищожаване на мухи и насекоми трябва да започне с поддържане на общата хигиена на обора и района около сградите, предимно с пролетно боядисване, за да се унищожат мухите, оцелели през студените зимни дни преди да снесат яйцата си.

Женската на оборната муха снася 20-50 яйца. От излюпените яйца бързо се развиват ларвите, след това какавидите, а от тях възрастните мухи. Целият цикъл на развитие продължава 10-14 дни, като през сезона се развиват напълно от 7 до 8 поколения мухи.

Освен задължителното варосване, трябва да се внимава и за поддържане на хигиената на животните, събиране и съхранение на оборски тор в застроени сметища и премахване на отпадъци – хранителни остатъци, които много бързо се развалят и гният.

Необходимо е редовно проветряване на оборите, не само от превантивни и здравословни причини, но и за борба с мухите, които не понасят течения. При възможност би било добре да затворите всички отвори на прозорците, през които могат да преминават насекоми, със защитна мрежа.

Специално внимание трябва да се обърне на хигиената на доилните устройства и съдовете за хранене на телета, хигиената на яслите и поилките.

Внимателна употреба на инсектициди

Унищожаването на насекоми също е ефективно с химически средства. Животновъдите трябва стриктно да спазват инструкциите на производителя как и в каква концентрация се използват определени инсектициди. Пръскането с препарати трябва да се извършва на места, където мухите се задържат по-дълго. Пръскането по стени, хранилки, поилки и други прибори трябва да се извършва в празен обор, когато животните са на паша или в двора.

Неправилната употреба на репеленти срещу насекоми може да доведе до вредни остатъци в месото и млякото. На всички отвори в животновъдните и млечните помещения трябва да се поставят защитни мрежи, за да се предотврати навлизането на насекоми в помещенията.

Източник:  Agronews

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук