Отглеждане на овце – стрижбата

Какви съвети получават немските овцевъди, чрез своите служби за съвети. В овцевъдството има няколко основни кампании – агнилната, стрижбата, заплождането и управление на пасищата.

Стрижбата на овце трябва да се разглежда преди всичко като мярка за грижа, която повишава благосъстоянието на овцете. Поне веднъж годишно – в зависимост от породата и животновъдната система – овцете трябва да бъдат стригани в съответствие със Закона за хуманно отношение към животните. Като правило – особено при по-малки стада – овцете се стрижат веднъж годишно, обикновено от април до юни (за да се избегне топлинния стрес през лятото).
Защо се стрижат овцете:
– Овцете се потят по-малко;
– Външните паразити, които се придържат към руното, се отстраняват лесно;
– Овцете заемат по-малко място
– Изисква се по-малко постеля, тъй като влажността в обора е по-ниска при остриганите овце;
– Агнетата намират и достигат до вимето по-лесно (особено подходящо за сезонните породи);
– Болестите се разпознават по-бързо;

Ако плътността на отглеждане на пасището е ниска и почвата е суха, копитата трябва да се проверяват поне два пъти годишно и при необходимост да се изрязват. Важно е да проверите копитата, преди да ги вкарате в обора, тъй като те трябва да влязат в помещението „чисти“.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук