Колко вода пият овцете на ден

 Проектът “Евро Овца”, за който сме писали вече, продължава своята работа и обогатява знанията на овцевъдите. За съжаление нашата страна няма участници в проекта. В него са включени по двадесетина овцевъда от страните с развито овцевъдство в Европа – Франция, Италия, Испания, Румъния, Гърция, Ирландия, Великобритания, Унгария и Турция. В тези страни се отглеждат над 80% от овцете на Европа.

На всеки „отбор” се поставят задачи, които трябва да бъдат изпълнени в производствени условия, за да може резултатите да са в помощ на овцевъдите.

Французите трябваше да отработят въпросът с количеството вода, която пият овцете дневно.

Познаването на тази информация може да помогне на земеделските производители да изчислят нуждите от вода на своите животни – в зависимост от групите и категориите животни – и да адаптират количеството вода, което се предоставя, когато е необходимо (например при високи температури). Може да се наложи да се инсталират нови поилки или поне сменяеми устройства в случай на горещи вълни

Цел: да стане ясно, колко вода пият овцете дневно, за да коригирате количествата вода която предоставяте на овцете ако е необходимо.

Описание: Поставени са водомери в десетина ферми, в които се отглеждат овце от породата Лакон. Целта е да се прецени какво количество вода консумират животните от различни категории: лактиращи овце-майки, бременни овце-майки, агнета.
Това проучване изисква два различни вида фуражни дажби, сухи и мокри. Първите измервания са извършени през зимата, а други през лятото, за да се оцени влиянието на температурата върху производството.

Следователно, получените  резултати дават представа за ежедневната консумация на животните.

Възрастни овце-майки: Както се очаква, нивото на потребление варира значително в зависимост от нивото на производство на овцете.

Зима: овцете, които произвеждат повече мляко от останалите (минимум 2 л/ден) и получават суха фуражна дажба, могат да пият до 10 л вода на ден. Бременна овца ще изпие около 4 л/ден. Овце-майки, на които се дава дажба от мокра храна, пият по-малко количество вода на ден, с около 1,5 литра по-малко.

Лято: температурата също оказва голямо влияние върху консумацията на вода от животните, особено тези, на които се дава суха фуражна дажба. Когато температурата надвишава 30°C, е наблюдавано, че дневната консумация на вода може да бъде с 1,5 литра по-висока от дневната консумация на овцете-майки в дните, когато температурата пада под 20°C.

 Агнета: Консумираното количество зависи от големината на агнетата  и съответно от тяхната възраст. От момента, в който се научат да пият вода, агнетата консумират около 1,5 л/ден. Дневният им прием нараства след 100 дни и се успокоява, когато стигнат около 2,5 л/ден

 Очаквани ползи: Внедряването на това решение би предотвратило намаляването на производството на мляко поради недостиг на вода овце-майки.

Предпоставки и/или ограничения: Съществуващите съоръжения може да се наложи да бъдат преобразувани и точните решения може да изискват редовна подмяна.

От материала се разбира, че поенето на овцете трябва да се реши, както в полза на овцете да получават необходимите количества вода, така и в полза на овцевъдите във връзка с намаляване разходите на вода. Защото тя не само ще става скъпа, но и няма да я има.

Всички който мисли за поене от знайни и незнайни водоизточници,  трябва да разбере, че те остават в миналото. Вероятно някой пак ще кажат, че не живеем в реалния свят. Но ние, ако не искаме да го направим така, както трябва, просто ще бъдем принудени да направим крачка назад.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук