299.2 кг мляко от овца

В доклада от над 30 страници и безброй таблици, публикуван от Institut de l’Élevage, показва на „длан“ френското млечно овцевъдство. Този доклад представя резултатите от регистриране на млякото от млечни ферми за говеда, кози и овце. Включва национални и ведомствени анализи.

Именно от такива доклади се нуждае и нашето животновъдство, за да се види кой кой е.

Какво е записано относно овцете в този доклад:

През 2021 г. общият брой овце-майки с изчислена лактация е 285 321, което е увеличение от 6 879 (+2,4%). Тези овце са отглеждани в 750 ферми. Средният брой отглеждани овце във  ферма е бил 447 овце-майки, което е с 6 овце повече в сравнение с предходната година.

 През 2021 г. средното производство на мляко се увеличава за всички породи, +7,3 литра при породата Lacaune и породата Manech Tête Rousse, +10 литра при породата Basco Béarnaise, +3,8 литра при корсиканската порода и +8, 8 литра от породата Manech Tête Noire.
В национален мащаб производството на мляко достига средно 299,2 литра (+7,6 литра) за 171 доени дни. Постижението от 299.2 кг средно мляко от овца за 2021 г е най-високото постижение за всички години на контрола.
През 2011 г средно е надоено от овца по 246.8 кг. От овцете на първо агне през  2021 г е получено средно по 264.2 кг, а от тези на второ агне е 311.3 кг.

 Наред с официалния запис на мляко тип AC има опростен запис на мляко (CLS), който не е посочен тук. Това се отнася до животновъдите производители (докато официалното регистриране на млякото е запазено само за овцевъди-селекционери).

През 2021 г. в CLS са наблюдавани 1156 ферми с  общо 531 798 овце-майки. Това се отнася до животновъдите потребители (докато официалното регистриране на млякото е запазено само за селекционери  развъдчици).

Породи Броя стада Броя контролирани
животни
Брой лактационни
дни
Lacaune 372 172 495 176
Manech Tete Rousse 237 65 676 164
Basco-Bearnaise 98 23 743 148
Cors 51 15 841 188
Manech Tete Noire 67 7 523 149
Autre races traites 31 43 110

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук