Мляко за лактация – 992 кг от коза

Тези 992 кг мляко за лактация от коза, ако е постигнато от една коза е отлично постижение според нашите представи. Какъв суперлатив обаче трябва да употребим, когато става дума за средно по 992 кг мляко от 235 778 кози.

Това обаче показват резултатите от контрола на козите във Франция през 2021 г.  Докладът от над 30 страници и безброй таблици, публикуван от Institut de l’Élevage,  показва на „длан“ френското козевъдство. Този доклад представя резултатите от регистриране на млякото от млечни ферми за говеда, кози и овце. Включва национални и ведомствени анализи.

Именно от такива доклади се нуждае и нашето животновъдство, за да се види кой кой е, още повече, че има и кой да изготви такива доклади.

Какво е записано относно козите в този доклад:

Броят на контролираните  лактации леко нараства през 2021 г. до 235 778 кози. Докато броят на контролираните стада леко намалява и е 1457 стопанства. Големите стада (> 250 кози) представляват 20,8% от стадата и 48,3% от козите.  Двете основни породи (алпийска и саанска) представляват 96,5% от общите взети под внимание лактации.

През 2021 г., при средно 992 кг на лактация, брутното производство на мляко нараства малко (+3 кг). Средната млечност на козите на първо яре е била 963 кг а на второ 1008 кг.
В същото време средната продължителност на лактацията остава стабилна на 321 дни, което потвърждава удължаването, наблюдавано в продължение на няколко години (298 дни през 2014 г.). Степента на протеин и коефициентът на масло продължават да напредват и достигат съответно 33,6 g/Kg (+0,2) и 37,7 g/Kg

Получените средно от контролирана овца – 992кг е най-високото постижение от както е създадена службата за контрол. През последните години, като в броят на контролираните кози разликата е малка. Преди осем години млечността за лактация е била средно 907 кг.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук