Соматичните клетки и козето мляко

Преди години, ветеринарите минаха по фермите и по дадени правила класираха фермите в различни категории. Разбира се, първа категория се даваше за фермите, които имаха най-добри условия за отглеждане на животните. На всички стана ясно, че тогава се направиха много компромиси, за да имаме повече ферми първа категория.

Компромисите обаче водят до нови компромиси и успокоение за проверяваните, които живеят с мисълта, че при следващото класиране пак ще има компромиси. Да, ама не, както казваше един наш известен журналист. Това доказа и времето.

Дойде времето на Модул “Мляко” и отпадането на категориите за фермите. При почналите проверки, за да влезеш в Модула, много от фермите класирани първа категория, не можаха да покрият изискванията за качество на мляко. Много фермери казваха, ама аз съм първа категория, пък не ми искат млякото, или дават ми никаква цена. Някои дори затвориха фермите или преминаха към месодайното говедовъдство.

Всички знаем, че в говедовъдството трябва да участваш в Модул “Мляко” за да ти приемат млякото.

Най-важните изисквания  са соматични клетки под 400 000 в мл. и микроорганизми до 100 000бр.

За овчето и козето мляко засега няма такова изискване.  Но ще има още следващата кампания по доенето на овцете. Всъщност началото трябваше да бъде тази година, но короновируса просто спаси овцевъдите.

Какво правят другите по този въпрос.

Интересът към млякото и млечните продукти от овце и кози постепенно нараства в много страни. Здравословното състояние на млечните жлези и качеството на произведеното  мляко е тясно свързано с интензивността на производството и цялостното управление на развъждането и същевременно влияе значително на икономиката му.

В допълнение към субективната оценка на млечната жлеза, един от основните показатели за болестта мастит може да бъде определеният общ брой соматични клетки (ОБСК) на милилитър мляко.

При козите ОБСК обикновено е по-висок и е по-променлив по време на лактация, отколкото при овцете. Основната причина се счита за наличието на епителни клетки, които се отделят в млякото по време на неговото образуване.
Количеството на тези клетки също се влияе от породата, етапите и реда на лактацията, топлината, но също така и хигиенните мерки или доилното оборудване. Увеличеният брой на соматичните клетки над 1000 хиляди / мл причинява повишаване на pH, намалява съдържанието на мазнини и лактоза, добива и качеството на сиренето, по-бавната коагулация и по-голямото разлагане на протеините в млякото и промените в химичните и сензорните характеристики на млякото.

Поради тази причина в някои страни, включително в Европейския съюз, вече е предписано ограничение за ОБСК в козето мляко. Например в Испания има максимален брои от 1000 хиляди / мл, ако тази стойност е надвишена, овцевъда се наказва. В Норвегия млякото с ОБСК до 1200 хиляди / мл се счита за първокласно.
В САЩ границата  варира от 750 до 1000 хиляди /мл, ако съдържанието на ОБСК в млякото е под 300 хиляди / мл му се дава премия.
В Чешката република състоянието на соматичните клетки при контрол на млякото на овце и кози не се следи, и в същото време няма ограничение за ОБСК, което да показва годността на млякото за по-нататъшна преработка.
В България също в момента няма наблюдение на соматичните клетки в изкупуваното мляко. Това обаче ще бъде вероятно до новата кампания..

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук