2 част: Хранене на категориите кози

Хранене на пръчове

Пръчовете се отличават от козите по това, че имат по-интензивна обмяна, което определя и по-голямата нужда от хранителни вещества. Независимо от сезона и периода на използване, разплодните пръчове трябва да бъдат в много добро телесно състояние. Това се постига чрез пълноценно хранене с дажби, които са балансирани правилно на протеин, минерални вещества и витамини.
Изследванията показват, че при пълноценно хранене Саанските пръчове продуцират целогодишно качествен и годен за отглеждане семенен материал. Годишната норма на кръмни единици при пръчове с 90 кг средно живо тегло е 770. Относителният дял на отделните видове фуражи е следния: концентриран фураж – 40%, сено и груби фуражи – 15 %, сочни фуражи – 3%, зелени храни и паша – 42%.

Храненето на разплодните пръчове обхваща два периода – неслучен и случен.
През неслучния период при живо тегло 90–100 кг на пръчовете се осигурява дажба с хранителна стойност 1,62–1,86 КЕР и 97–119 г ПСЧ. Най-добър обемист фураж през зимния сезон е доброкачественото сено, а през летния – зелената трева. Количеството на концентрираната смеска в зависимост от качеството на останалите фуражи е от 0,5 до 0,6 кг.
През подготвителния и случния период количеството на концентрирания фураж се увеличава значително с 1–1,5 кг, главно за сметка на някои белтъчни компоненти – слънчогледов шрот, соев шрот, дрожди, сухо обезмаслено мляко и др. Целта е да бъдат доведени до разплодна кондиция, т.е. над средната охраненост. Сперматозоидите съзряват за 40–50 дни, затова подготовката започва 2 месеца преди случната кампания.

Активността на пръчовете се нормализира за около 20–30 дни. При умерено използване на пръчовете (2–3 скачки дневно) при 93–100 кг живо тегло се осигурява дажба с хранителна стойност 2–2,1 КЕР и 130–140 г ПСЧ. Ако използването на пръчовете е интензивно (над 4 скачки дневно) количеството на фуражите в дажбата се завишава с около 20%. В дажбата на пръчовете трябва да се осигурят всички необходими компоненти, като фуражите да бъдат лесно смилаеми и с висока смилаемост. Протеинът трябва да бъде в достатъчно количество и с високо качество. Недостигът на протеин силно влошава спермопродукцията.

Проучванията показват, че когато в дажбата на пръчовете преобладават киселиннообразуващите фуражи – концентратни смески, храни от животински произход и изобщо фуражи, богати на протеин, половите рефлекси и потенция са по-силно изразени и качеството на спермата е по-добро.
Зелените храни имат алкално действие и отслабват половите рефлекси, затова те трябва да се ограничават. Подходящи компоненти в концентратната смеска за пръчове са овеса, ечемика, граха, просото, пшеничните трици, слънчогледовия шрот и др. Сочните фуражи могат да бъдат заменени с храни от животински произход като 1–2 л отсметанено мляко, 150–250 г трупно брашно. Много положително влияят върху храносмилането просото и дрождираните храни.

Пенко Узунов

източник: Орало.бг

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук