Животните излизат на пасището

Нашите животни отдавна са на пасищата. Животновъдите с нетърпение чакаха първият слънчев лъч и да изкарат животните за да си спестят някой и друг килограм зърно. За да тръгнат към пасището, все пак животните трябва да имат някаква подготовка. Каква е тя, ще разберете от изискванията, които дават на ветеринарните власти на Румъния към животновъдите.

 При подготовката на животните за паша, се препоръчва животновъдите да работят с ветеринарните служби за извършване на специфични и задължителни профилактични действия, а именно:

 – извършване на строг ветеринарен преглед, като на пасищата  отиват само здрави животни;

 – всички животни да са с с ушни марки и да са регистрирани в Националната база данни, съгласно действащото законодателство;

 – придвижването на животни (отелване, изкупуване, продажба и др.) от стопанството да се извършва само с одобрение на ветеринарния лекар и санитарно-ветеринарни документи;

 – вътрешно и външно обезпаразитяване на животните за предотвратяване на заразяване на пасища, други животни и хора, което включва всички стада говеда, овце и кози за паша, както и кучета, охраняващи стадата

 – ваксинация срещу антракс на говеда, овце, кози и коне;

 – наблюдение на съществуващи стопанства и добитък, чрез специфични изследвания за този период, за заболеваемост от туберкулоза, левкоза, бруцелоза при едрия рогат добитък, паратуберкулоза, син език при говеда и овце, инфекциозна анемия по конете;

 – извършване на други действия за предотвратяване на болести, заразни за посочените видове, по искане на собствениците;

 – механично почистване и дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещенията за животни;

 – правилно съхранение на торта, предаване на службата  за неутрализиране мъртвите  животни, чрез уведомяване на местната власт и ветеринарния лекар;

 – осигуряване хигиената и благосъстоянието на животните, които се експлоатират за производство на мляко по такъв начин, че да се избегне физическо, химическо или микробиологично замърсяване на суровото мляко по време на доене, транспортиране, преработка и търговия, както и други мерки за предотвратяване на замърсяването на мляко и млечни продукти за консумация от човека;

 – да се изисква намесата на ветеринар винаги, когато здравословното състояние и комфорт на животните го налага.

Костел Чита – Букурещ

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук