Мечтата на нашите овцевъди е вече реалност, но при комшиите от север …

Голямата мечта на нашите овцевъди – да колят регламентирано агнета във фермата, вече е реалност. Обаче, това важи за румънските овцевъди.

По тяхно искане, бе разработена Наредба за клане във фермите, същата вече е публикувана в румънския Държавен вестник и съгласно техните правила влиза в сила след десет дни.

Ако някои смята, че това бе поднесено на овцевъдите по мед и масло много се лъже.

Досега, кланици за ДРГ бяха  разрешени само за стопанства, собственост на юридически лица. Новата заповед въвежда изключение – клане на  овце и кози, собственост на физически лица. Мярката е поискана от Асоциацията на овцевъдите „Crișana Shepherd“, членска организация на Асоциацията на фермерите..

За да се колят животни във ферми, животновъдите трябва да разполагат с кланица с малък капацитет, интегрирана във фермата. Същата  да е оборудвана с изискуемите съоръжения за клане на животни. Животните, които ще се колят, трябва да бъдат отглеждани в собствените им ферми за овце и кози, и при клането да имат разрешение от ветеринарните инспектори.

Също така, месото трябва да се продава със съответните изискуеми документи – касова бележка, фактура и др. За всичко ставащо в кланицата се води отчетност и задължително осигуряване на проследяемост на продукта месо.

Костел Чита – Букурещ

2 КОМЕНТАРИ

  1. Да му писне на човек от изисквания. Едно време като сме си клали животните на двора като че ли не остаряхме.

    • Не може все да е така. Пишехме и на хартия – но сега електронно е по-бързо, лесно, удобно , трябва да свикваме с новото и да не пречим да се развиваме. Това “едно време” – остава в едно време.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук