Защо не бяха поканени на срещата в Народното събрание и …

На 27. 01.2022 г в Народното събрание се проведе среща на браншовиците с членовете на Комисията по земеделие.
В работата на новия-стар председател г-н Пламен Абровски се забелязва амбицията да работи близко и заедно с браншовите организации. През лятото той отдели три дни и се срещна лично с представители на бранша имащ отношение към земеделието. Сега предизвика и първа среща за новия мандат на НС с председатели на браншови организации.

Дневният ред на срещата се състоеше от една точка –  Изслушване на браншовите организации – постоянни членове на Тематичната работна група за разработване на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 – 2027 г. и най-вече в частта ú таван на подпомагането.

Какво направи впечатление.
На срещата не присъстваха няколко ключови председатели на организации и причината вероятно е, че не са били поканени:

Зооинженер Стоян Чуканов,реален  фермер, а не чиновник или бизнесмен. Освен, че г-н Чуканов е председател на Развъдната асоциация на Абърдийн Ангус и Херефорд със седалище Сливен, той е единствения наш представител фермер в ЕИСК.
Фермерът Чуканов е Национален координатор в сектор земеделие към Европейския икономически и социален комитет – представител на организираното гражданско общество на фермерите.
Прави ни впечатление, че и на други подобни срещи, която организират различните администрации, г-н Чуканов е „забравен”.

Още другата седмица, ще пуснем писмо от името на няколко браншови съюза, (до всички администрации, свързани със земеделието), с което ще искаме на подобни сбирки да бъде канен и нашия представител в ЕК,- г-н Чуканов.

Между поканените не бе и фермерката г-жа Мария Степанчева – биволовъд, председател на една от Развъдните организации в биволовъдството. Все пак трябва да се знае, че през последните години единствено биволовъдството бележи крачка напред по отношение увеличаване броят на животните и продуктивността.
Също „забравена” да бъде поканена.

Иван Михов – истински фермер – председател на Националното сдружение по животновъдство на малките и средни фермери. Разглежданият въпрос интересува най-много  тази категория фермери. Още повече, че целта на новия програмен период, е за укрепване на малките и средни ферми.

Към това може да се прибави и защо непрекъснато се отлага срещата с фермерите по настоящите икономически проблеми които имат. Има голямата опасност да приемем новия стратегически план и да няма животни, които да управлява.

 Михаил Михайлов – Изп. Директор
– Национален съюз на говедовъдите в България

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук