Изказване на проф. д-р Дойчо Димов по въпросите на овцевъдство

Срещата на животновъдите  вчера (13.01.2021 г) в МЗХГ, беше и събитието на деня. Скоро не бяха говорили пет часа животновъди и управляващи. Получи се ползотворен диалог, който  приемаме като първо стъпало на предстоящите тежки разговори, относно съдбата – /не случайно употребяваме тази дума/ на животновъдството ни. Професорът по овцевъдство – проф. д-р Дойчо Димов, ни предостави  изказването си по време на срещата, което публикуваме без съкращения.

Изказване на проф. д-р Дойчо Димов на видеоконферентна среща на МЗХ с представителите на животновъдния бранш проведена на 13.01.2022  13.30 ч.

Благодаря за дадената ми дума.

Ще се изкажа като председател на развъдна организация за Маришките овце, а също така и като представител на една нова браншова организация на развъдчиците на местни породи овце и кози.

Преди всичко искам да пожелая успешен управленски мандат на новият екип на МЗХ и да имате сили и енергия и воля да изработите една правилна политика за устойчиво развитие на земеделието и животновъдството.

Искам да се обърна към целият екип на МЗХГ и да апелирам да имате еднакво отношение както към едрите и средните земеделски стопанства, така и към малките земеделски стопанства.

Само така бъдещата селскостопанска политика ще стъпи на по-широка основа и ще се даде възможност за съществуване на разнообразие от различни земеделски стопанства.

Мисля че на интернет страницата на МЗХГ има публикуван проект на анализ на структурата на земеделските стопанства, където е дадена ясна категоризация на земеделските стопанства:

  • Много малки стопанства;
  • Малки стопанства;
  • Средни земеделски стоанства;
  • Големи земеделски стопанства;
  • Много големи стопанства;

В тази категоризация, която е направена от Института по аграрна икономика въз основа на обширен и научно-обоснован анализ ясно са посочени по отношение на животните категоризацията на стопанствата.

Можете да стъпите на тази категоризация при уточняване на минималния брой животни, а не произволно да се вписват минимален брой животни и така да се поставят необосновани ограничения.

Искам да взема отношение по стратегическият план за развитие на земеделието и по конкретно за някои схеми за интервенция за обвързаното подпомагане на овце и кози включени в одобрени развъдни програми.

Отделянето или игнорирането от „обвързаната подкрепа“ на местните български породи овце и кози независимо от това дали са с рисков статус „застрашени от изчезване“ ще бъде стъпка в грешна посока и ще доведе до негативни резултати за развитието на популациите от местни породи овце и кози.

Не е вярно, че нарастващият брой на популацията от местните породи овце е причина за намалената ставка за обвързаната подкрепа. Друга е причината! Уверявам Ви!

Искам да подчертая, че общо популацията  на местните породи овце е малко над 100 000. Това са 18 местни породи овце и 3 породи кози, което е наше културно наследство, което трябва не само да се съхранява, но и да се развива.

Всички местни български породи овце и кози имат одобрени развъдни програми и земеделските производители изпълняват същите дейност и произвеждат продукция както останалите интродуцирани и високопродуктивни породи. Вярно е, че те имат по-ниска продуктивност, но за сметка на това по-качествена. Те понякога дават продукция в условия в каквито високопродуктивните породи не могат дори да съществуват!

И при сегашните схеми за подпомаггане по линия на ДФ „Земеделие“ местните български породи овце и кози получават допълнително подпомагане по мярка 10 от програмата по Агроекология.

Аз искам да обърна внимание на един друг факт. Свидетели сме на засилена интродукция на чужди генетични ресурси /породи/.
Ще дам пример с внесени породи овце и кози. В страната има внесени кози от породите Саанска, Алпийска, Тогенбург и др…които идват в страната с рекламата за потенциал за 600 – 800 и повече литри мляко от коза, а в досегашната схема за обвързано подпомагане на овце и кози се изисква за доказване само 70 литра от 1 коза.

Това е едно голямо недоразумение и несъобразяване на схемата за подпомагане с потенциала на различните породи. Същото е и  при внесените високомлечни  породи овце, а от тях се изисква 35 – литра, тоест наравно с местните породи.

Ако трябва да има някакво модулиране на ставките, то това трябва да стане и по линията на завишени изисквания към интродуцираните високопродуктивни породи за мляко, а не само модулиране за над 200 овце в стадо.

проф. д-р Дойчо Димов

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук