Зима. Всички го знаем, трябва да го направим

Както се случва напоследък, тези от метеорологията познават на 100 %. И сега познаха. И температурите ще продължат да падат. Ниските температури „обещани” за за следващите дни, ще се отразят пряко върху животновъдните стопанства, животни, птици или пчели. За да се избегнат значителни загуби, фермерите трябва да са запознати с условията на работа при такива условия. Ние знаем, че фермерите знаят това, но по –добре да повторим, припомним, а те да го направят.

Ovce & Kozi.com ви казва какви стъпки трябва да бъдат предприети спешно, на фона на предупрежденията на тежка метеорологични явления (особено ниски температури, обилен снеговалеж).

За животновъдите:

Осигурете подходящо помещение или подслон за животни, за да се осигури защита срещу прякото действие на студа и снега;
Осигурете достатъчно количество вода и фураж, както количествено, така и качествено;
Обърнете внимание на правилното функциониране на оборудването за поене, доене на животните и хранене;
Специално внимание на системата за поене в предвид риск от замръзване.

Проверка готовността за работа на електрогенераторите.

При всяка промяна в здравето, хуманното отношение и промяна в поведението на животните, уведомявайте веднага ветеринарния лекар в района.
Внимание! Ако вредите за хуманното отношение към животните са причинени от атмосферните условия, собствениците е добре да уведомят незабавно Общината или местните ветеринарно-санитарни дирекции, да предприемат необходимите действия.

За превозвачи на добитък:

Не транспортирайте животни при много ниски температури, силни ветрове и големи снеговалежи, освен ако това е абсолютно необходимо;

Превозвачите са законово задължени да не транспортират животните по начин, който да причини ненужни наранявания или страдания;

Преди да тръгнете по пътя, проверете дали има подходящи микроклиматични условия за животните в транспортните средства и дали те могат да бъдат застраховани за цялата продължителност на превоза.

При ниски температури, плътността на зареждане на животни в транспортните средства да бъде намалена с най-малко 25% от максималното допустимо натоварване в зависимост от вида, размера, възрастта и физиологичното състояние;

Ако пътуването не започне възможно най-скоро след качването на колата, водачите трябва да разполагат с аварийни планове, за да се грижат за животните, ако е необходимо;

При пътувания с продължителност над 8 часа системите за вентилация на превозните средства трябва да могат да поддържат температурата на топлинния комфорт в отделението за животни;

Животните от рода на едрия рогат добитък са устойчиви на студено време, при условие че в транспортната среда няма студен въздушен поток;

Особено внимание да се обръща на скоростта на транспортиране, броя на спиранията и възрастта на транспортираните животни.

Вентилационната система трябва да осигурява равномерно разпределение на въздуха, като автономността му трябва да бъде най-малко 4 часа. Поради климатичните условия, съществува риск от топлинен стрес от студ, поради което се изискват проверка на редовни интервали по време на пътуването, както и идентифициране на неговите симптоми.

Симптомите на студен стрес са: студенина, дрезгавост (настъхване на космите / козината), летаргия и сънливост, колапс.

Ние не можем да влияем на управляващите служби, но е добре да се направи следното:

Предприемане стъпки за информиране на: фермери, местни административни единици, превозвачите и други притежатели на животни, от които да се гарантира хуманното отношение към животните по време на зимата, когато има тежки атмосферни.

Местните съвети трябва да гарантират наличието на възможности за събиране и неутрализиране на животинските отпадъци;
Спомнете си, че в настоящия момент е в сила пет метеорологични предупреждения и прогнози. Експерти смятат, че температурите ще паднат до – 10-15 градуса по Целзий , което е по-ниски от нормалното за това време на годината. Сигурно е,че студа ще продължи до края на седмицата.

Ovce & Kozi.com

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук