От 6 декември се забранява пашата на животни

Спокойно. Това се отнася за румънските ферми.
Пашата в Румъния е забранена от понеделник, 6 декември до 24 април следващата година на Национално ниво. Това е на основа на законодателство, което е влязло  в сила през първата половина на тази година. Изключение правят случаите, когато животновъдът притежава земеделската земя или има писмено съгласие на собственика на земята, на която пасе животните си.

Законодателството се прилага за всички видове животни, включително овце, говеда и биволи. Трябва да се отбележи, че има сигнали от животновъди, че е започнало да се появява напрежение заради новата наредба.

Кодексът за горите забранява пашата на животни в горите, с някои изключения:
а)  извършва се за ограничен период от време;
б) практикува се само в определени периметри на гората;
в) исканията за одобрение са на местните публични органи;
г)  получено съгласието на собственика;
3) Не може да се пашува  във възобновяеми насаждения, в млади насаждения , както и в гори,  изпълняващи специални защитни функции.
5) Преминаването на домашни животни през горския фонд до местата за паша, водопой и подслон се одобрява от горския участък със съгласието на  собственика на горския фонд, по очертани маршрути и в определени срокове. 
7) С одобрение на горския  се разрешава безплатно поставяне на кошерите в държавния горски фонд,  през пастирския период.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук