Новата ОСП до края на 2022г е одобрена от ЕС

Във вторник ЕП прие новата, по-екологична, по-справедлива, по-гъвкава и по-прозрачна Обща селскостопанска политика (ОСП) на ЕС. Настоящите правила за ОСП  са  преходни правила,  които ще се прилагат до края на 2022 г. След като бъдат одобрени от Съвета, новите правила ще влязат в сила на 1 януари 2023 г.

Новата селскостопанска политика ще подобри биоразнообразието и ще бъде в съответствие със законодателството на ЕС и ангажиментите за околната среда и климата

·10% от директните плащания ще отидат за малки и средни стопанства

·Постоянен резервен фонд за справяне с кризи във времена на ценова или пазарна нестабилност

·Санкции за тези, които нарушават трудовото законодателство

В преговорите относно реформата на  ОСП Парламентът настоя, новата политика, която ще влезе в сила през 2023 г., трябва да подобри биоразнообразието и да бъде в съответствие със законодателството и ангажиментите на ЕС в областта на околната среда и климата. Комисията ще оцени дали националните стратегически планове са в съответствие с тези ангажименти и земеделските производители трябва да следват практики, благоприятстващи климата.

Държавите-членки ще трябва да гарантират, че най-малко 35% от техния бюджет за развитие на селските райони и най-малко 25% от преките плащания отиват за мерки за опазване на климата и околната среда.

Парламентът гарантира, че най-малко 10% от директните плащания ще отидат за подпомагане на малки и средни земеделски предприятия, докато най-малко 3% от бюджета на ОСП ще бъдат разпределени за млади фермери. Благодарение на позицията на Парламента беше решено също така да се създаде постоянен кризисен резерв с годишен бюджет от 450 милиона евро (по текущи цени), който ще подпомага земеделските производители във времена, когато цените и пазарите са нестабилни.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук