На часове от агнилната кампания

Съвсем нормално е в края на ноември да се появят  първите агнета. В областта на възпроизводството, опазването на родените агнета е приоритет номер едно. Това е необходимо за да се осигури достатъчен ремонт на стадото, евентуално за неговото възпроизводство и разбира се агнета за клане, които са най-важния фактор в икономиката на фермата.

За да се стигне до първото блеене на агнето в кошарата, трябва да сме направили доста неща по организацията на бъдещата агнилна кампания. Повечето от тях обаче не са свързани с приходи или натрупване на материален актив в момента и ги вършим сякаш, колкото да отбием номера. Но няма как, това трябва да се направи.

 Започваме

 • Задължението всички овце от фермата да бъдат идентифицирани и регистрирани в Националната база данни, в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство (прилагане на процедурите за идентификация и регистрация на животни);
 • Подобряване на дажбата с асортименти храни, богати на протеини и витамини, които ще гарантират добро състояние за поддържане на овцете и новите агнета.
 • Постоянен достъп до сол и вода.
 • Назначаване адекватен персонал от числена гледна точка, технологични знания и манипулиране с овце.

 Извършване на специфични за този период ветеринарно-санитарни действия от:

 • клиничен преглед относно здравословното състояние на цялото стадо;
 • премахване на възрастните, непродуктивни или с хронични заболявания овце
 • клането на овце, с изключение на тези, предназначени за консумация в семейството, се допуска само в разрешените кланици;
 • овцете, предназначени за клане, трябва да бъдат остригани и придружени от документа за движение и здравен сертификат за хранителната верига;
 • извършване на външни паразитни лечения, чрез общи бани и за вътрешни паразити, в зависимост от резултата от лабораторното изследване, издадено след изследване на фекални проби;
 • приготвяне на боксове за оагнените овце,
 • дезинфекция на помещението в което ще бъдат отглеждани агнетата
 • приготвяне на най-добро сено и люцерна за малките агнета.

Прочитайки тези указания /не сме ги измислили ние, това са указания за румънските овцевъди, дадени им от техни специалисти/ и един наш читател веднага ще възкликне – “Вие не живеете в реалния свят. Кой прави това, то няма време“.

Според нас, по-добре е сега да се отдели малко време за подготовка на кашлата или обора за агнилната кампания, отколкото, като задуха и завали сняг да се мисли за това.
И нещо много важно.
Авторите на тези напътствия казват – Назначаване  адекватен персонал от числена гледна точка, технологични знания и работа с овце.
Проблемът е, че и неадекватния персонал у нас е на изчезване. Но поне може да се обучат тези хора или да им се каже, какво трябва да правят при агнене на дзвизки, многоплодни овце и лоши майки.

Много пъти сме разказвали една случка от миналото. Отиваме на един овчарник в който се отглеждат дзвиски. Овчаря, млад, здрав ром. Оставили му да отглежда 300 дзвиски. Обора голям и удобен за отглеждане на овце. Отвън вятър, сняг и студ. Влизаме в обора и какво виждаме. Човека седнал на две бали сено, прегърнал две агнета, в краката му още четири-пет агнета и реве със сълзи. Тази вечер ми се обагниха 14 дзвиски. Всяка бяга нанякъде, агнетата и те бягат където си искат. Освен това блеят непрекъснато. От коремите им висят и черва, казва човека. Заведе ни и в стаичката на гледачите. Там, между мургавите 3-4 мъника имаше още поне десет агнета на топло. В обора нямаше нито боксове, нито прегради, нито хранилки за агнетата.
Ние смятаме, че това също не е реалния свят.

Овцевъд & Козевъд

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук