Плащанията за хуманното отношение

Нашите фермери много искат да знаят, какви помощи и за какво ги вземат техните колеги в ЕС.

Ако някой си мисли, че европейските фермери ги заливат с реки от пари просто се лъже. Те дори плащат нещо, което ако се наложи българинът да го плаща, просто ще има второто въстание на Ивайло. – Например в много държави фермерите си водят сметка, какви суровини от фермата използват за храна и накрая на годината плащат данък. Имаме и наши фермери, които плащат подобен данък, но това е друг разговор.

В Полша основните сектори, които се нуждаят от стимули за повишаване качеството на хуманното отношение към животните, са говедовъдството и свиневъдството. През 2021 г. към тази група се присъединиха и овцете .

Според Министерството на земеделието и развитието на селските райони, целта на действието е да насърчи фермерите да прилагат по-високи (над приложимите стандарти) условия за хуманно отношение към животните. Следователно подпомагането се предоставя на земеделски производители, които отговарят на изискванията за благосъстояние извън задължителния списък, произтичащи от общо приложимото законодателство.

Следователно, т.нар плащането за хуманно отношение е предназначено да компенсира разходите, направени поради въвеждането на повишено хуманно отношение към животните .

Какви ставки са в сила в момента?

След изпълнение на съответните изисквания, процентът на плащане е както следва:

  • Свине майки – 301 злоти  /125 лева /  на глава / за година;
  • Прасета за угояване – 24 злоти /10 лева/ бр.;
  • Млечни крави, вариант на паша – 185 злоти  /77 лева /глава / година;
  • Млечни крави, вариант- увеличена площ оборно – 595 злоти  /247 лева /глава / година;
  • Крави с бозаещи телета – 329 злоти /137 лева/глава / година;
  • Овце – 133 злоти /55 лева/глава / година.

Миналата седмица бордът на Националния съвет на земеделските камари се обръща към министъра на земеделието, с предложението за повишаване на ставките на плащане социална помощ, както е известно в Полша. .

Бордът  се позовава на икономическото положение на фермерите, нарастващите разходи за животновъдство и липсата на рентабилност , което наблюдаваме особено в сектора на свиневъдството.

Както твърдят членовете на борда, подкрепата може частично да компенсира упорито нарастващите разходи.  Оценяват се текущите ставки на субсидията като много ниски за всички групи животни.

От борда смятат, че  социалното плащане трябва да бъде три пъти по-високо от сегашното , поради разходите, които фермерите трябва да поемат. Поради фактът, че производството не е рентабилно, все повече ферми се отказват от отглеждането на животни.

 Но откъде да се вземат средства за увеличаване на плащанията?
Бордът предлага да се прехвърлят 30% от средствата от втория стълб, който се характеризира с по-голяма гъвкавост от първия стълб, към социални плащания. Именно тази гъвкавост позволява на регионалните и националните власти да изготвят свои собствени програми за развитие на селските райони въз основа на програма на ЕС. Теоретично такова решение е възможно.

въз основа на НСЗК

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук