2 част / Опазването на всички живородени агнета е важно за икономиката на фермата

Хранене с хранопроводна сонда

Осигуряването на резервна замразена коластра е важна предпоставка за спасяването на слабите агнета. Често пъти е трудно да се издои прясна коластра от овца, която се е оагнила същия ден и има достатъчно коластра. Най-добре е да се издои и замрази коластра от високомлечна овца с едно агне преди да ни е потрябвала. Не се допуска използването на коластра от абортирала овца или овца на което агнето е умряло, поради риск от инфекция. Издоената коластра се замразява в пластмасови бутилки с обем 250 или 500 мл в камерата на хладилник или във фризер.

Сравнително лесно е да се вземе коластра от първото доене след отелването на крава, поради това че тогава винаги има излишък, които не може да приеме телето. Коластрата от крава е по-малко ефективна, но може да предпази агнетата от основните заболявания. Подходяща е и първата коластра от коза.

Размразяването става чрез потапяне на шишето с коластра в съд с топла вода с температура 50 – 600С (в такава вода може да се потопи ръка, макар и за кратко време). Коластрата се дава на агнето при температура 38 – 400С. Коластрата се вкарва направо в стомаха чрез маркуч дълъг 25 – 30 см и дебел 4,5 см, с косо отрязан край. Вкарването на коластрата е удобно да се извършва със спринцовка от 50 мл. Първият път се вкарва 50 – 100 мл, а след 4 часа нова порция от 150 мл. Идеално е ако се даде по 50 мл коластра на няколко пъти. Дневно се препоръчва 4 кратно хранене с общо 500 – 1000 мл коластра на ден.

Със сонда се хранят само агнета в съзнание, които могат да държат главата си изправена. Овчаря сяда на стол или бала слама взема агнето в скута, хваща главата за долната челюст. С пръст отваря устата и вкарва маркуча да останат 5 – 6 см отвън и се съединява със пълната с коластра спринцовка. След постепенното изпразване спринцовката се изважда и се пълни наново с коластра. Накрая се изважда сондата заедно със спринцовката. При храненето на слабите агнета, които имат претъпен рефлекс за кашляне, с бутилка с биберон има опасност да попадне мляко в белите дробове, с фатални последствия. Техниката на хранене е описана и илюстрирана на страница 233 – 234 в книгата Хранене и отглеждане на овце.

Инжектиране на агнетата с глюкоза

Агнетата, които са родени преди 5 и повече часа, с температурата под 37 0С и не са в състояние да държат главата си високо (не са в съзнание) се налага да се инжектират в корема (интраперитонеално) с 20 %-ов разтвор на глюкоза, преди да се затоплят. Глюкозата не се допуска да се инжектира мускулно или подкожно. Не се инжектират интраперитониално и агнета с диария. Хората, които прилагат интраперитониеалното инжектиране, трябва да са инструктирани и обучени предварително от ветеринарен лекар или зооинженер.

Препоръчва се инжектирането на 10 ml 20%-ов разтвор на всеки килограм жива маса (50 ml при 5 kg ж.м., 40 ml при 4 kg и 30 ml при 3 kg). Не е желателно предозирането или инжектирането на недостатъчно глюкоза. За да се избегне нежеланата смяна на спринцовката през време на инжектирането, е необходимо да се използва голяма спринцовка от 50 ml и игла дълга 2,5 cm (дължината на иглата е важна).

Глюкозата се продава като 40%-ов разтвор в бутилки, която е удобно да се разреди с равни части вряща вода, при което се получава 20% разтвор с телесна температура. Прекарва се игла през гумената тапа на бутилката с глюкоза и се изтегля необходимото количество със спринцовка, примерно 20 ml за агне с 4 kg жива маса. Отделя се спринцовката от бутилката с глюкоза и се засмуква необходимото количество вряща вода (в случая 20 ml). Разтвора се смесва, чрез разклащане напред – назад и спринцовката се съединява със стерилна игла в предпазител. Докато се подготви агнето, спринцовката се завива в кърпа, за да не изстива разтвора.

Агнето се хваща за предните крака, при което задните му крака висят и се намазва с йод или напръсква с антисептичен аерозол мястото за инжекция, 1 cm встрани и 2,5 cm под пъпа. Отстранява се капачката на иглата със спринцовката и се инжектира в посока към корена на опашката на агнето. Това е приблизително под 450 спрямо кожата. Вкарва се цялата дължина на иглата (2,5 cm). Ако агнето подскача, се изчаква докато се успокои. Разтворът се вкарва бавно за 10 – 15 секунди (броене до 15). Ако агнете се изпикае по време на процедурата няма причини за безпокойство. Иглата се поставя отново в калъфа и се изхвърля (за еднократна употреба), а спринцовката се стерилизира чрез изваряване. С предпазна цел срещу перитонит може да се инжектира подкожно антибиотик (не се допуска поставянето на антибиотика в разтвора от глюкоза). След запасяването на агнетата родени преди повече от 5 часа (при които резервната кафява мазнина е изчерпана), с глюкоза или храненето на тези в съзнание с хранопроводна сонда може да се поставят в топлия бокс за възстановяване на тяхната температура.

Николай Тодоров
Аграрен факултет при Тракийския университет,
Стара Загора

следва продължение …..

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук