Агнилната кампания дойде

Съветите към овцевъдите по отношение агнилната кампания, в повечето страни са едни и същи. И въпреки това, всяка страна си има нещо спецефично при отглеждането на овцете. Именно тези неща може да са от полза на нашите овцевъди.

Ако пък в лекцията на ветеринарния лекар от Сибиу – Пентеа Йоан, няма нищо ново, поне ще си пропомним какво трябва да се прави по време на агнилната кампания.

Отглеждането на овцете се провежда по традиционни системи, като при повечето агнилната кампания  започва през последното десетилетие на януари, февруари и първото десетилетие на март, в зависимост от датата на пускане  на разплодните кочове в стадата.
Прилагането на специфични мерки по време на подготовката и развитието на кампанията за оагняне, гарантира на овцевъдите получаване на висока плодовитост, вследствие на което могат да се получат значителни доходи от продажбата на живи агнета, агнешко, както и числено увеличение на броя овце в собственото стадо.

За да може тази дейност да протича в оптимални условия и да не засяга здравето на майките или агнета, на овцевъдите се препоръчва да гарантират, независимо от размера на стадото, следното: 

 • Помещения за овцете съответстващи на видовата и възрастовата категория, които трябва да осигурят главно плътността и нормите на благосъстояние и биосигурност при нормални параметри (чиста постеля, дезинфекцирани и варосани пространства, микроклимат).
 • Разделяне на помещението според физиологичното състояние на стадото (за бременни овце, за овце с агнета и място за агнене).
 • Общата „жилищна” площ за всички животни и големината на групата се определят от възрастта, размера и другите биологични характеристики на овцете. Плътността трябва да позволява достатъчна свобода на движение на животните, съответно 1,5 м² на възрастна овца и 0,35 м² на агне. Откритата част трябва да осигурява минимална площ от 2,5 м² за възрастните и 0,5 м² за агне.
 • Осигуряване на оптимален микроклимат, съответно температура 18 – 20 ° C, коефициент на яркост 1:12 – 1:15, влажност да бъде между 65-70% и непрекъснат свеж въздух чрез естествена вентилация.
 • Поддържане в състояние на хигиена и работа на оборудването в съответните заслони, осветителните, отоплителните и вентилационните системи.
 • Овцете, които не се отглеждат в затворени помещения, трябва да имат достъп до вода и храна и необходимата защита срещу атмосферните условия и срещу хищници.
 • Фуража, които се прилага ежедневно на овцете през този период, трябва да бъде хранително балансиран, поднасян в хигиенни условия, допълнен с адекватни минерални добавки и с по-висок обем на базата на зърнени култури.
 • Осигурете хранителен фронт, който позволява на всички овце да се хранят едновременно и да имат достъп до източник на качествена питейна вода.
 • Защитете водата и източниците на фураж от замръзване и избягвайте прилагането на замразени фуражи (силози ), които могат да причинят спонтанни аборти или други сериозни заболявания.
 • Агнетата трябва да получават достатъчно количество коластра или чрез сукане или чрез приложение от други източници, осигурени при телесна температура, в рамките на 20-30 минути след раждането. Кърменето трябва да продължи поне през първите осем седмици от живота. Препоръчва се в края на първата седмица от живота агнетата да имат постепенен достъп до отбиване до пресни, влакнести или концентрирани фуражи и до качествена вода, по преценка.
 • Приложете на агнета през първите две седмици след раждането, профилактично, витамин Е и натриев селенит, инжекционен, 2 мл / 10 kг живо тегло, подкожно.
 • Ежедневна проверка на стадото овце, като се обръща специално внимание на цялостния външен вид на тялото, на движението на животните, на промените в поведението, наличието на различни рани, както и на състоянието на копитата.
 • Извършване на маркиране на агнета за угояване, премахване на фекалии и мокрите постелки с течности, разляти по време на раждане, като по този начин се предотвратява разпространението на болестта.
 • Болни или ранени овце, да бъдат изолирани в приюти или специални боксове, със сухи и удобни постелки и да бъдат консултирани от ветеринарен лекар.
 • Осигуряване на подходящ персонал по отношение на броя и познанията за хуманно отношение, включително при работа с овце, агнета, последващо овладяване на техники за доене и стригане на овце.

През целия този период овцевъдите, професионалните сдружения, трябва да си сътрудничат постоянно с ветеринарно-санитарния персонал, за наблюдение на здравословното състояние на овцете, както и за извършване на някои превантивни или лечебни ветеринарно-санитарни действия

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук