Производство месо – август 2021 г

Резултатите за производството на червено месо през месец август, са повече от скромни, да не казваме лоши и подобни на миналите осем месеца на годината.

Тук под думата производство се „крият” само цифрите за месата, които са получени в кланици. Или по-просто казано, това е месото на животни заклани в кланици и съответно с изискуемия пакет от документи и съответно платени данъци.

През месец август са заклани общо в кланици всичко 113 580 бр животни – говеда, овце, кози, биволи и коне.

Ако правим класация, това е втория месец по най-много заклани животни от началото на годината, след април, когато се колят голям брой агнета.

Цифрите на закланите животни, са определено малки:
– говеда всички категории – 2430,
– свине 96 000 бр – но най-голям брой заклани за осемте месеца на годината.

И третата категория заклани животни, които са в един кюп –
овце, кози, биволи и коне всичко –  15 150 бр.

Всичко закланите животни са 860 000 бр, което е с 47 000 бр животни в повече заклани в сравнение на същия период за 2020 г.
Това се дължи на по големия брой заклани свине за периода.
При останалите животни има намаление на закланите животни при говедата
– над 1000 бр,
и при сборната група с малко повече от 40 000 бр.

През август са получени 7 053 т месо от всички видове животни. Това количество е повече от предходния месец и от август 2020 г

За осемте месеца на годината в кланиците са получени 52 100 т месо от всички видове животни, което е с 6 000 т в повече от същия период за миналата година.

На пръв поглед всичко е добре, но изводите показват друго.

– броят на закланите животни, без свинете, определено е малък в сравнение с отглежданите – говеда, овце, кози и биволи, (които са приблизително 2 милиона броя, но без свинете).

– получените количества месо трудно могат да задоволят нуждите на страната.
За първите осем месеца едва по 7.44 кг на глава от населението .

– необходим е сериозен анализ за проблема месо.

През август са получени 7 053 т месо от всички видове животни. Това количество е повече от предходния месец и от август 2020 г

За осемте месеца на годината в кланиците са получени 52 100 т месо от всички видове животни, което е с 6 000 т в повече от същия период за миналата година.

На пръв поглед всичко е добре, но изводите показват друго.

– броят на закланите животни, без свинете, определено е малък в сравнение с отглежданите – говеда, овце, кози и биволи, (които са приблизително 2 милиона броя, но без свинете).

– получените количества месо трудно могат да задоволят нуждите на страната.
За първите осем месеца едва по 7.44 кг на глава от населението .

– необходим е сериозен анализ за проблема месо.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук