4 част / МЗХГ – център за оценка на риска по хранителната верига / ВНИМАНИЕ – ИЗКУСТВЕНО МЕСО!

 1. Използване и страдание на животните

  Въпреки че броят на засегнатите животни ще бъде значително намален, лабораторно отгледаното месо ще изисква използването на животни. Когато учените създали първото лабораторно отгледано месо, те започнали с мускулни клетки от живо прасе. Въпреки това, клетъчните култури и тъканните култури обикновено не живеят и не се размножават завинаги. За постоянното масово производство на лабораторно отглеждано месо учените ще се нуждаят от постоянно снабдяване с живи свине, крави, пилета и други животни, от които да вземат клетки.
  Според Телеграф „Проф Пост казва, че най-ефективният начин за поддържане на процеса на отглеждане на месо в лаборатория ще продължи да включва клане на животни. „В крайна сметка моето виждане е, че ще се поддържа ограничено стадо животни-донори в света на склад за получаване на клетки и плазма.“
  Ако се допусне, че безсмъртните клетъчни линии от крави, свине и пилета могат да бъдат развити и няма да се наложи да бъдат умъртвени нови животни, за да се произвежда лабораторно месо, използването на животни за разработване на нови видове месо ще продължи. Дори и днес, с хиляди години традиционно животновъдство
  зад нас, учените все още се опитват да развъждат нови пород животни, които растат по-големи и по-бързо, чието месо има определени ползи за здравето или които имат известна устойчивост на болести. В бъдеще, ако лабораторно отгледаното месо се превърне в търговски жизнеспособен продукт, учените ще продължат да развъждат нови породи животни. Те ще продължат да експериментират с клетки от различни видове животни и техните тъкани, и тези животни ще бъдат отглеждани, държани, затворени, използвани и умъртвявани в безкрайното търсене на по-добър продукт.
  Също така, тъй като настоящите изследвания на лабораторно отгледаното месо използват животни, то не може да бъде наречено без жестокост и закупуването на продукта би подпомогнало страданието на животните.

 2. Отглежданото в лаборатория месо всъщност е по-вредно за околната среда? Ново проучване повдига неудобни въпроси.

  Има нарастваща загриженост относно въздействието на консумацията на месо върху планетата. Около една четвърт от емисиите на парникови газове, които повишават температурите, се дължат на животновъдството.

Производството на говеждо месо се счита, че допринася в най-голяма степен чрез отделяните въглероден диоксид, метан и азотен оксид от оборския тор и от храносмилателните процеси на говедата. Съществуват и допълнителни газове от прилагането на торове в земята, от преобразуването на земята за пасища и при фуражното производство.
През февруари 2019 г. в списанието Frontiers for Sustainable Food Systems, твърди, че отглежданото в лаборатория месо в дългосрочен план може да ускори изменението на климата повече от добива на обикновеното говеждо месо и изкуственото месо може да генерира по-дълготрайни и по-вредни парникови газове, отколкото нормалното отглеждане на говеда.
„Лабораторното месо не решава нищо от гледна точка на околната среда, тъй като емисиите от използваната енергия са толкова високи. Толкова много пари се изсипват в лаборатории за месо, но дори и с тази сума, продуктът все още има въглероден отпечатък, който е приблизително пет пъти по-голям от въглеродния отпечатък на месната птицевъдна индустрия и десет пъти по-висок от „месните“ продукти на растителна основа“.
Климатичният модел на учените установи, че при някои обстоятелства и в дългосрочен план производството на лабораторно месо може да доведе до по-силно затопляне.
Това е така, защото емисиите от лабораторията са свързани с производството на енергия, която почти изцяло се състои от въглероден диоксид, който се задържа в атмосферата стотици години.
„Въздействието върху климата на производството на култивирано месо ще зависи от това какво ниво на устойчиво производство на енергия може да бъде постигнато, както и от специфичните производствени системи, които се реализират. Ако производството на месото в лаборатории е високо енергийно интензивно, то въздействието му върху климата е по-лошо, отколкото традиционното отглеждане на крави.
Изследователите стигат до извода, че само в най-оптимистичните сценарии въздействието на отглежданото в лабораторни условия месо е по-малко вредно от отглеждането на едър рогат добитък.

Д-р Мадлен Василева
Център за оценка на риска по хранителната верига
24.09.2021 г.

Следва продължение …..

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук