Гледна точка: За цената на млякото

Как се развива цената на млякото, какво е планирането за млечните продукти, какво казват асоциациите, какво е бъдещето на млекопроизводителите?

Може би казаното по-долу ще внесе светлина в тъмнината.

Млякото е част от ежедневната ни храна. Независимо от това, то е по-евтино от кока- колата, от производството на фуражи, развъждането, производството на телета, доилната техника, охлаждането му и доставката до мандрата. Мандрите, от една страна  /има много мандри които са в кооперация с фермите/, най-вече като кооперация в ръцете на фермерите, трябва да говорят с търговците за изкупните цени и обявите, като същевременно държат под око собствените си печалби.

По правило фермерите са най-слабото звено във веригата. 

Цената на млякото е един от най-важните показатели за млекопроизводителите по целия свят. Млечната промишленост прави разлика между цената на плащане, известна още като цена на производителя, която мандрите плащат на отделните производители на мляко, и потребителската цена, която потребителите плащат за млякото в търговската мрежа.

Цените на млякото за фермерите, мандрите и крайните потребители се определят въз основа на различни фактори: От една страна, текущото потребителско търсене играе важна роля, наред с политическите решения на национално и международно ниво и специалните търговски споразумения между отделните държави.

Цената на млякото е най-важният компонент от оперативния доход на млекопроизводителя. Допълнителните приходи, освен млякото, обикновено са достъпни само за земеделския производител чрез продажба на телета и заклани говеда или чрез приходи от биоенергия.

Потребителската цена, цената на млякото, която крайният потребител плаща за мляко от магазина за хранителни стоки, се определя от няколко фактора.
В допълнение към цената на производителя, която млекопроизводителят получава за суровото си мляко, потребителската цена включва – производството на млечен продукт разходите за опаковане, съхранение, включително доставка, повторно съхранение в съответната търговия и съответните разходи за търговски обекти и продажба. Към всичко това се добавя печалбата, логистиката, съхранението и данъците.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук