За суровото мляко

У нас, често могат да се видят по пазарите хора,които продават в бутилки мляко. Също, много често мляко се продава и от фермите. в това няма нищо лошо, стига да е разрешено от Регламентите и съответните наредби в страната.

Суровото мляко е прясно, необработено краве мляко. На европейско равнище суровото мляко е регламентирано в Регламент (ЕО) №853/2004 и се определя като „непроменено мляко след доене на селскостопански животни, което не се е загрявало над 40° C и не е било подлагано на обработка с подобен ефект“. Съществуват строги хигиенни изисквания за употребата на сурово мляко.

В Германия суровото мляко може да се продава директно от фермата само при най-специфични хигиенни условия и чести проверки. За да се сведе до минимум рискът от инфекция, суровото мляко трябва да се вари преди консумация. Това известие трябва да е ясно обозначено на опаковката или на мястото на продажба. Суровото мляко може да се продава само под формата на предпочитано мляко. Подобно на суровото мляко, то е необработено и само филтрирано и охладено. За разлика от други видове мляко, предпочитаното мляко не е маркирано с датата на възможно последната дата на консумация, а с дата на производство. Млякото трябва да се използва не по-късно от 4 дни след екстракцията.

Предпочитано мляко

Предпочитаното мляко е форма на сурово мляко, което е само филтрирано и охладено, но по друг начин не се преработва. За разлика от суровото мляко, предпочитаното  мляко може да се продава от търговците на храни, но трябва да бъде ясно декларирано. За да се избегне рискът от инфекции, то се подчинява на много строги хигиенни разпоредби. Например температурата на млякото по пътя от бутилирането до доставката не трябва да надвишава 8° C.

За разлика от други видове мляко, предпочитаното мляко не е маркирано с крайната дата за употреба, а с началната дата на употреба. Трябва да се използва не по-късно от 4 дни след екстракцията.

Тъй като не всички микроби в предпочитаното мляко се убиват, то трябва да се вари за безопасност преди консумация.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук