Интензивно или екстензивно овцевъдство?

Отдавна  твърдим, че в днешно време, животновъдството е бизнес. Бизнес който трябва да се нагажда според  конкретната обстановка. Трябва да се реагира веднага на конюктурата на пазара и съответно изкупните цени на суровата продукция. Именно за това се говори в поместения по долу материал от гръцки ветеринарен лекар, написан  след падането на изкупните цени на овчето и козе мляко и агнешкото месо.
Все пак, пътя си избира всеки фермер.

С намаляване на цената на овчето мляко, необходимостта от преглед на системите за отглеждане на дребни преживни животни става все по-неотложна, за да се идентифицират райони, които могат да подобрят рентабилността на производителя, за да се осигури неговото оцеляване и по този начин оцеляване на тази животновъдна индустрия в бъдеще.

Начините, по които се отглеждат овце, са пасищно – екстензивен, полуинтензивен и интензивен.
– В първия случай, животните живеят в навеси  и хранителните им нужди се покриват главно от паша, било в същия район, или чрез преместването им на планински пасища през летните месеци.
– Във втория вид отглеждане се подобряват съоръженията в района на отглеждане  и инфраструктурата, а част от фуража се прибира и предоставя в допълнение към дажбата на животните през зимните месеци.
– При интензивния тип на отглеждане, животните живеят изключително вътре в овчарника, хранителните им нужди се покриват всекидневно и се използват машини за доене на овцете, групиране на животните според възрастта и състоянието им.

Факт е, че интензивната експлоатация на овцете изисква големи средства, както за изграждане на съоръжения и машини, но и за доставка на храна и разходи за труд в обора. Въпреки това, здравният статус на тези животни е контролиран, хранителните им нужди са адекватно изпълнени и тъй като те са високомаларни животни, те произвеждат много мляко, като по този начин увеличават приходите от производството. Развъждането, подходящите зоотехнически интервенции, раждането и храненето се регулират от земеделския стопанин, така че, да имаме контрол и да не се сблъскват с непредвидени ситуации, които ще увеличат крайните разходи за производство.

При полуинтензивно и екстензивно отглеждане на овцете,  групирането  на животните според техния етап на развъждане е трудно, така че не можем да приложим напълно ефективни схеми на ваксиниране, храненето е слабо дефинирано и ражданията се извършват за дълъг период от време. Това има пряк ефект върху периода на кърмене, в резултат на което много животни се доят по-малко, отколкото трябва да бъде, и намалява доходите на производителя. Наличието на агнета не е предварително определено и теглото им варира и е трудно производителят да се споразумее за добри цени за пускането им на пазара.

За да има много мляко,  всички трябва ли да храним интензивно животните си?
Отговорът не е толкова прост.
Доказано е, че за продукт, специален като млякото, който  участва в производството на много различни млечни продукти, има място за полуинтензивни системи за отглеждане на ДПЖ, но които трябва да осигурят минимални удобства за живот, като защита, от студ и дъжд, предлагането на качествена храна, когато пашата е ограничена и т.н.
Също така фермерът трябва да гарантира доброто здраве на своите животни, като прилага ветеринарно-профилактични програми  и дои овцете  с доилни машини, за да гарантира високото качество на млякото.

 Никос Арапис, Аристотелския университет в Солун

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук