Новини от съседите / Румъния – пак изпревариха, дават помощта за Covid-19

0

По време на Конгреса на земеделските производители, проведен на 7 септември, генералният директор на Агенцията за плащания и интервенции в земеделието на Румъния, съобщи на присъстващите, че животновъдите от 15 септември ще започната да получават помощта за Covid 2021, която е предвидена за тази година.
Директорът е заявил, че всички проверки са приключили и е поискал от МЗ, предвидените суми за помощта да бъдат осигурени и започне подпомагането, както вече се каза, от 15 септември.

Тази помощ е предвидена само за говеда и биволи и до крайния срок са подадени над 94 000 заявления за отпускане помощ на 1 307 297 бр. говеда.

Помощи ще получат говеда навършили 16 месечна възраст на 31 януари 2021 г от млечно направление и говеда навършили 7 месеца на 31 януари 2021 г. от месодайно направление.

Също така за всеки тон мляко, доказан с фактури за месец януари ще бъде дадена помощ. Поради направените малки по количество заявки по отношение на произведеното мляко през януари, предвидената помощ за тон мляко се удвоява.

За глава животно, което отговаря на изискванията на датата на раждане, ще бъдат дадени по 140 лей /52 лева/, а за тон мляко по 528 лей /209 лева/

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук