1 част / Правила и забрани за овцевъдите!

Румънците не чакат да сътворят измени в техния Закон за ВМД. Те просто пускат проекто заповед относно новите правила за отглеждането на овцете и козите.

Всъщност тези правила не са нещо повече от нашите, но са събрани в един документ, за да може фермера да са му под ръка и да ги изпълнява.

При нас си е най-редовно във всеки документ, свързан с отглеждането на животни, да има правила и в един момент объркването е тотално.

Със Заповед на президента на Националния санитарен ветеринарномедицински орган и служба за безопасност на храните на Румъния се определят поредица от минимални стандарти при отглеждането на овцете и козите:

Новите правила включват следното:

„Овцете трябва да се отглеждат от достатъчно персонал с подходящи теоретични и практически познания за овцете и козите, включително използваната система за отглеждане.
Персоналът трябва да може да разпознае дали животните са здрави или не, да идентифицира промените в поведението им и дали средата е подходяща за поддържане здравето на животните.
Персоналът трябва да е компетентен във всички области, свързани с отглеждането на овце и кози, включително с техники за боравене, доене и стригане, а операциите трябва да се извършват така, че да се избегне стрес или страдание на животните.

Животните трябва да се проверява внимателно поне веднъж на ден, освен ако се държат безопасно навън при мек климат, когато честотата на инспекциите може да бъде намалена, но не по-малко от веднъж седмично.
Инспекциите трябва да бъдат по-чести, когато благосъстоянието на животните може да бъде застрашено, особено когато овцете имат агнета или ярета, когато съществува значителен риск от нападение от хищници и ако управлението или други условия се променят значително.

Ако животните не са в добро здраве и / или показват очевидни признаци на промяна в поведението, лицето, отговорно за тях, трябва незабавно да предприеме подходящи мерки за грижа, включително да ги изолира в подходящи помещения със сухи и удобни легла и когато животното не реагира на тази грижа, трябва да извика ветеринарния лекар възможно най-бързо.

Персоналът, отговарящ за грижите за животните, трябва да обърне специално внимание на състоянието на крайниците на овцете и козите и да включва превантивни мерки, като например подрязване на копита, според случая; във ваните за крака се използват само препарати, които не дразнят и при правилни разреждания.

Когато се предвижда отглеждане на овце или кози, трябва да се вземе предвид рискът от влиянието на външни фактори на околната среда, като шум, светлина, вибрации, атмосферни влияния и замърсяване, риск от пожар и наводнение.

Плътността на животните, настанени в групи, трябва да бъде изчислена във връзка със системата за отглеждане, възрастта, пола, живото тегло и поведенческите нужди на стадото, като се вземе предвид наличието или отсъствието на рога и големината на групата.

Проектирането, изграждането и поддръжката на сгради и оборудване за овце или кози трябва да се извършват по такъв начин, че да осигуряват подходящи хигиенни условия, да бъдат лесни за почистване и дезинфекция, да нямат остри или стърчащи ръбове, които причиняват травматични наранявания на
животните , да спазват условията, необходими за предотвратяване и защита от пожари, да позволят бързото освобождаване и евакуация на животни в случай на спешност и да позволят лесен и задълбочен преглед на всички животни.

Оградите трябва да бъдат правилно изградени и поддържани, за да се избегне риск от нараняване на животни, а използването на бодлива тел е забранено.

Ако се използва вид тел или мрежа, и по-специално за рогати овце и кози и трябва да се проверяват често.

Електопастирните огради трябва да бъдат проектирани и поддържани така, че контактът с тях да не причинява повече от един моментен дискомфорт. Електрифицирани мрежести огради не трябва да се използват за рогати овце и кози, тъй като те могат да представляват риск за животните.

Следва продължение …..

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук