МЗХГ: Възможности за износ на наша животновъдна продукция – КАТАР

0

Търговията е възловият момент при реализирането на продукцията и от нея зависят и доходите на фермера. Контактите могат да се установят на международни изложения и съответно с нашите Служби по търговско-икономически въпроси (СТИВ) към Министерството на икономиката по места.
В тази връзка започнахме представяне на страните в които ще се провеждат земеделски изложения и съответно контактите за информация.

Днес ще посетим:Катар

Изразено е инвестиционно намерение в земеделието от страна на катарската компания Baladna Food Industries Со. W.L.L. – най-голямата катарска компания за производство на млечни продукти, хранителни изделия и напитки в страната, част от „Power International Holding”.

Дружеството започва дейността си през 2014 г. като единствен местен производител на мляко и млечни продукти с основен пазарен дял. Компанията затвърди своето огромно значение за продоволствената сигурност на страната през 2017 г. след прекъсването на дипломатическите, търговски и транспортни връзки с OAE, KCA, Бахрейн и Египет, които до този момент бяха единствените доставчици на млечни продукти с ниска трайност в Катар.

Към момента, компанията оперира на производствени площи от 2,6 млн. кв.м с над 24 хил. млекодойни крави, 40 плевни и капацитет от 800 т. мляко на ден, доставяйки фураж и люцерна от Пакистан, Иран, Украйна, Румъния, България („АЖД Aгpo“ ЕООД) и др.

Във връзка с плановете на Baladna за разширяване на дейността в следващите 5 години в Европа и затваряне на цикъла на веригата на доставки, България е сред основните потенциални страни за инвестиция в следните сектори:

1. Производство на животински фуражи, люцерна, царевичен силаж и др.
2. Придобиване на обработваема земеделска земя (10 – 20 хил. хектара)
3. Изграждане на производствени мощности (сушилни, балиращи преси и др.)

Компанията се обръща към Офиса на СТИВ Доха с молба за предоставяне на контакти на компетентните институции в България, които да предоставят пълна информация, която да послужи за стартиране на дейността по привличане на инвестицията в страната съгласно приложеното писмо за намерение

СТИВ Доха
Константин Ненков
e- mаil: k.nenkov@mi.government.bg

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук