Производство червени меса – 2020 г /всички видове животни/

0

Излезе Докладът за производството на червени меса през 2020 г.
Разглеждайки цифрите в Доклада могат да се направят интересни изводи .

Работещите, лицензирани кланици в страната през 2020 г са 78,
като в 44 се извършва клане на говеда,
в 63 се колят свине,
в 52 – дребен рогат добитък (ДРД)
и в 9 – биволи и еднокопитни.

Кланиците, специализирани за клане само на свине са 43.

Интересното е, че в друг Доклад отчитаме растеж на броя животните при всички видове животни, а в този Доклад се отчита намаление на произведеното месо и то в значителни размери.

Произведеното месо в кланиците е 72 821т /78% от всичко добитото месо/, което е по-малко с 17.1 % в сравнение с 2019 г.
Произведеното месо в стопанствата е 20 316 т, което пък е с 15.4 % по-малко от 2019 г. Общото производство на червено месо за 2020 г е 93 137 т и е с 16.8% по-малко от 2019 г.

За да бъде месото по-малко, означава, че намалява броят на закланите животни, по-ниско е живото тегло на което се колят животните и третото е, че животните ги има в тефтерите, а ги няма във фермите.

При нас намалението се дължи на по-малкия заклани брой животни.
Техният брой в кланиците намалява през 2020 г. с 18.9%.
Закланите животни директно в стопанства през 2020 г. са 748.8 хил. броя, което е с 19.5% по-малко в сравнение с предходния период.

Веднага обаче следва въпросът, защо при увеличен брой отглеждани животни, колим по-малко и в кланици и по фермите.

Съвсем нормално е при намаленото производство през 2020 година, вътрешното потребление на червено месо да намалее с 5.8% в сравнение с 2019 година
През 2020 година намалява износът и вносът на червено месо съответно с 34.3% и 0.3% в сравнение с предходната година.
Изнасяме 7170 т месо от всички видове животни или 7.7% от собственото ни производство.

Вносът е по-значителен, изразяващ се в 164 869т или 65.:% от месото в магазините.

Съгласно данните за консумираното месо, през 2020 г имаме на щанда общо наше и вносно месо от всички видове животни 250 835 т или средно годишно по 35.8 кг на човек.

На-голям е дела на свинското месо, следват говедата, овцете и други животни. Интересно е с какво месо се зарежда пазара.

Има и нещо добро.
Процентът на говеждото месо, наше производство, е по-голям от това на вносното и представлява 63,3%.
Най-голям е вноса на свинско месо – 71.06% от консумацията в страната.
По отношение на овчето и агнешко месо – 80% е нашето производство на рафта.

Възникват обаче и няколко въпроса:

  • На какво се дължи драстичното намаление на броя на закланите животни в сравнение с 2020 г
  • На какво се дължи намаленото производство на месо.

Ако не се направи анализ на ситуацията по производството на червени меса и да се вземат съответните мерки по управлението на фермите, отглеждане на мъжките телета от сектор мляко, добра цена за месото от различните видове животни, отново ще се отчетат подобни резултати и за 2021 г.

Govedovad.com

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук