Резултати от проверките – каква е породата?!

През последните дни, получихме няколко сигнала от наши фермери относно проверките, които се извършват в момента.

Да се разберем правилно.
Фермерите нямат нищо против да има проверки.
Но също искат отговор,

защо проверките с години се правят на едни и същи ферми.

Въпрос зададен вече от няколко животновъдни организации.

В момента действа Заповед на министъра, проверките на самите животни да се правят до десет часа сутринта.

Обаче проверките се правят и след обяд.

Което противоеичи на Заповедта.

Следва още по-интересен случай:
При проверка на наш животновъд, /имената се пазят в редакцията, защото хората ги е страх да няма ответен удар. Случвало се е./, комисията му е казала да смени паспортите на няколко крави, защото в паспорта, издаден преди няколко години, ветеринарният лекар е написал порода на животното – Кафява.

Написана е тази порода, защото фермерът си ги е купил от ферма, която е била под селекционен контрол.

Сега той, ще трябва да даде по десет лева за подмяна на паспортите. Защото в системата на БАБХ са отразени като кръстоски. Ами утре, може да кажат, че породата е еди каква си, ще има ли пак смяна на паспорта. Все пак това е паспорт и за да се подменят някои от данните, си е доста сложна процедура – поне за хората е така.

Какво се крие в думата паспорт на животно:
– Паспорт на животно: Паспорт на животно се нарича документът, който се издава от компетентен орган на дадена държава, за конкретно животно и се предоставя на собственика му за съхранение и ползване при продажба. Паспортът е средство за определяне на произхода на животните и гарантиране на неговото здравословно състояние.
Изготвянето на ветеринарномедицински паспорт се регламентира с различни нормативни документи при различните видове.
Не на всички видове животни се издава такъв паспорт.
Видовете животни, на които се издава паспорт са: едри преживни животни (говеда и биволи), еднокопитни (коне, магарета, техни кръстоски и диви еднокопитни), домашни любимци (кучета, котки) и цирковите животни.

Всяко животно, което се придвижва, се придружава със своя паспорт и се носи от стопанина му или превозвача. Всеки собственик на животно, който го е придобил, попълва незабавно данните си в паспорта. Паспортът придружава животното до кланица и на входа ѝ се проверява от ветеринарен лекар. При смърт на животно паспорта се предава на шофьора на екарисажната кола и придружава трупа му до постъпването му в екарисаж.


И сега следват въпросите, относно спецификата на попълването на паспорта относно породата.

В понятието паспорт се цитира, че попълването му се основава на различни нормативни документи.

Изглежда документи относно определяне породата няма или са несъвършени.

Преди няколко години породата на животните се определяше от практикуващия лекар, който съгласно приложените породи животни в системата, чекваше породата, имайки в предвид външния вид на животното, съответните породни признаци и документите при евентуално закупуване.

След това, практикуващите ветеринарни лекари, получиха устно неписана Заповед да пишат на всяко новородено теле за порода кръстоска. На телетата родени в стада под селекционен контрол и оставени за разплод, породата се определяше от специалистите на ИАСРЖ.
В системата, графите порода и чекването „под селекция” се извършва от служителите на ИАСРЖ.

Въпросите:

  • Защо чистопородни животни, които не участват в програмите по селекция се пишат кръстоски. Тези животни може да са закупени от чужбина и собственика да не желае да участва в програмата за селекцията. Същото важи и за техните приплоди.
  • Теоретически съществува вариант фермера да пожелае да стане член на чужда организация по селекция. При положение, че на паспорта пише кръстоска, няма кой да го приеме там.
  • Много наши фермери през последните 20 години осеменяват кравите си с материал от Холщайнски бици или други породи. Съгласно в един от последните Регламенти на ЕС е казано, че
  • животно трето поколение с баща и дядовци от една и съща порода, може да се смята за чистопородно за дадената порода.При нас имаме вече телета пето поколение и още се водят кръстоски.
  • Има чистопородни стада, но броя на животните е под 20. Това автоматически ги изхвърля от селекцията и приплодите им се водят също кръстоски.
  • Едно от определението за селекция е – да имаш две животни и да избереш по-доброто. Определяйки породата както досега, ще загубим много ценни животни

Фермерите искат отговори на тези въпроси, защото освен, че произвеждат, те също се интересуват от породи, селекция и педигрета на животни.

Защото хаосът става още по-голям.

(О & К)

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук