Производство месо – май 2021 г

0

Публикувана е справката от Агристатистика, относно производството на червени меса за периода януари – май 2021 г.

Резултатите са повече от скромни.

Вероятно за това има причини, но не сме ние хората, които трябва да анализираме, защо така се случва.
На практика, цифрите дават информация за производството на месо у нас. Защото, съгласно законодателството, клането трябва да се извършва в кланици, а във фермите да се колят животни за консумация от семейството на фермера.

От началото на годината, говедата се колят в 44 кланици, овцете в 52 и свинете в 63.
Средно за месец май в кланиците за говеда са заклани 50 говеда, по-малко от 2 животни дневно.
Средния брой заклани овце и кози в кланица за май е 274, или 9 бр дневно.
При свинете закланите за месеца е средно за кланица 1430 бр или 48 бр дневно.

Интересното е как тези кланици оцеляват при такъв капацитет на работа.

Закланите говеда всичко /телета, юници, крави и др. говеда/ през май са 2180 бр., което е колкото през миналите четири месеца на годината.
За периода от началото на годината до края на май са заклани 11 150 бр говеда, което е с 540 бр по-малко от миналата година.
Може би единственото хубаво нещо, че телетата са продадени на средно живо тегло от 314 кг на 12 месечна възраст, а кравите са били 456 кг средно живо тегло.

През май са заклани 14 270 бр овце и кози. В сравнение със същия период на миналата година са заклани с 20 000 бр животни от ДРД.

Все пак най-важното е какво е производството на месо, защото с него се изхранва народа ни.

През май е произведено 6696 т месо или са осигурени за месеца на глава от населението по 1 кг. месо. В същото време имаме сигнали от наши фермери, които сигнализират, че имат готови животни за продажба, които няма кой да купи. Ако има клиенти, то те дават цени под себестоиността.

Гласът на фермера въобще не се чува. Дори и гласа на безгласните го няма.

Какви изводи могат да се направят.
То не е много трудно.

    • Ниско производство на месо
    • Малък брой заклани животни
    • Проблеми с организацията на реализиране на живата продукция
    • Необходим анализ по всички въпроси свързани с реализацията на животните – търговия, клане, тренажиране, отново търговия.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук