1 част: Породи овце – Ташлинска овца

В началото на миналия век традиционно месодайното овцевъдство в Русия практически отсъства. В европейската част славянските народи не се нуждаели от месо от овце, а от топла кожа, което е довело до появата на породи с груба вълна. В азиатската част на Руската империя месото също не се ценяло толкова, колкото свинската мас. Там възникват тлъстоопашати месно-мазни породи.
Но от средата на ХХ век необходимостта от високоенергийни мазнини и топли естествени овчи кожи – изчезва.

Има нужда вече от месо. Тази нужда може да бъде задоволена чрез отглеждане на свине или крави. Но свинете, отглеждани в голям брой, изискват строга хигиена. Кравите, макар и по-устойчиви на болести, растат много бавно.

Златният рог могат да бъдат козите и овцете.


Но козите също са били само млечни. В Русия няма генетичен материал за създаване на собствена порода овце за месо. Привлича се чужд генофонд. От породите:: Popl Dorset, Texel, Ostfries и други. Породата овце Ташлин е продукт на сложно кръстосване на чужди месни овце с местни животни.

История
Създаването на породата Ташлински започва в Ставрополския край. Кръстосват се овце от Кавказката порода с кочове от Северокавказката порода и Тексел. Това се случва през най-трудния период за Русия 1994—1996 г. Експериментите показват, че е по-целесъобразно да се използват чуждите тексели, отколкото местната Северокавказка..

От Тексел потомството се оказва по-голямо и се развива по-бързо до 8 месеца. При една и съща диета, хибридите с Тексел растат много по-бързо и натрупват по-добра мускулна маса. Теглото на отглежданите агнета е по-високо, а добивът от кланичния труп и рандемана също се увеличават.

Въз основа на експериментални данни е съставена схема за отглеждане на нова месодайна порода овце. Според тази схема при местните кавказки разплодни овце са използвани фински и холандски кочове Тексел..
И нещо интересно. В началото на работата по разработването на Ташлинската порода, местните кавказки овце също са кръстосани с източнофризийски кочове в името на хетерозиса.
Получените приплоди имат повишено ниво на производство на мляко и плодовитост, както и много добре развит майчин инстинкт. Получените кръстоски, притежаващи необходимите качества, са кръстосани с овни Тексел. От родените агнета са избрани тези, които отговаряха на изискванията за бъдещата порода. Следва и вътрешното развъждане.

Развъдната работа по създаването на породата Ташлинская за месо, продължи 7 години. През 2008 г. породата е официално регистрирана като Ташлинска овца.. Името е дадено от село Ташла, където се извършва основната развъдна дейност. През 2009 г. вече има 9 835 глави от новата порода Ташлински, от които 4 494 са шилета.

Хранене
Ташлинските овце не са капризни и са в състояние да консумират големи количества груб фураж. Те реагират добре на храненето. Но като цяло диетата им е подобна на тази на всяка друга порода овце:
груби фуражи;
концентрати;
сочен фураж;
сол;
парче креда;
витаминни и минерални премикси.

В зависимост от поставените цели, процентът на фуражите в диетата може да варира.

За угояването основният акцент е върху концентратите.

Трябва да се има предвид, че при студено време нуждата от фураж при животните се увеличава. Но не се увеличава концентрата, а грубите фуражи. Следователно при студено време е необходимо да се увеличи количеството на сеното.

Следва….

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук