Новини от комшиите: Румъния – Подкрепа за местните овце

0

За съхраняване на генофонда, всяка държава от ЕС дава субсидии на своите стада, в които се отглеждат животни от старите породи на страната.
В тази мярка, помощта се дава на животинска единица.

Стойността на компенсаторното плащане е:
• Говеда и бивол – 200 €
• Еднокопитни животни -200 €
• Овце – 87 €
• Кози – 40 €
Свине-176 € / UVM

Породите, които ще бъдат субсидирани и отговарят на условията за безвъзмездна помощ :

Овце:
o Цигай
o Ратка
o Каракул от Ботошани
o Мерино
o Мерино от Трансилвания
o Мерино от Клуж
o Мерино от Палас

Кози:
o Карпатина
o Алба де Банат

Говеда :
Степна сура

Биволи:
o Румънският бивол

Еднокопитни:
o Яростната Северна звезда
oХижа
o Гидран
o Румънско Арабска Shagya
o Нониус
oЛипитан

Прасета:
o Базна
o Мангалица

Сключените ангажименти са за период от 5 годин.

Запазване броят на възрастните животни.

Ако броят на възрастните женски разплодни животни не се възстанови в рамките на максимум 6 месеца от момента на уведомяването, подкрепата ще бъде намалена пропорционално.

Условия за участие:
Бенефициентът има и трябва да:

 – Отглежда възрастни чистопородни женски разплодни животни, от породи застрашени от изчезване.
 – Да са регистрирани в основния раздел на генеалогичния регистър на породата;
Възрастни чистопородни женски разплодни жени, от вида еднокопитне не се използвата за спортни или развлекателни цели.
– Бенефициентите водят отчет за селскостопанските дейности, свързани с изпълнението на агроекологичните изисквания.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук