Здраве на животните и хуманно отношение към тях

0

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ  ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА  ВЕРИГА

Д-р Мадлен Василева: Етикетиране на благосъстоянието на продуктивните животни

Европейската комисия дава зелена светлина на цялостна система за етикетиране на храни, показваща благосъстоянието на продуктивните животни през целия им жизнен цикъл.

На 7.07.2021 г. подгрупата на Европейската комисия по етикетиране на хуманното отношение към животните публикува своите окончателни препоръки, даващи зелена светлина за етикет за хуманно отношение към животните в целия Европейски съюз (ЕС), който ще създаде по-голяма прозрачност, по-добри възможности за земеделските производители и рамка за подобряване на хуманното отношение към животните. За да може системата за етикетиране да бъде ефективна, важно е обаче Европейската комисия да се ангажира със задължителен етикет за Метода на Производство (MП+), който гарантира хармонизирано възприемане от хранителната промишленост в ЕС.

MП + е най-прозрачният, прогресивен и справедлив метод за етикетиране . Той дава ясни обяснения на потребителите за това как се отглеждат животните, както и дава възможност за сравнителен анализ сред съществуващите етикети. Той също така позволява развиване на стандартите за хуманно отношение към животните, като стимулира подобрения в благосъстоянието на животните и може да се използва за представяне на всички продукти, произведени при различни нива на хуманно отношение към животните. На всичкото отгоре, той предоставя на земеделските производители прозрачен начин да демонстрират своите постижения в областта на хуманното отношение към животните, като дава възможност за справедлива компенсация на техните усилия и вложения.

Заключенията предвиждат етикетирането да започне като доброволно и гласи, че възможността за превръщането му в задължително трябва да бъде оценена на по-късен етап. Те също така заявяват, че доброволното етикетиране представлява голям риск за въздействието на етикета, тъй като приемането не само може да бъде ниско, но също така би било вероятно да бъде възприето само от производители, които вече се ангажират с по-високи стандарти за хуманно отношение към животните.
Следователно въздействието на доброволното етикетиране върху хуманното отношение към животните ще бъде по-малко от това на задължителното етикетиране. Това не би послужило за осигуряване на пълна прозрачност за потребителите и справедливи равни условия за земеделските производители и със сигурност няма да послужи за подобряване на хуманното отношение към животните в целия ЕС.
Освен това препоръките не споменават обхвата на етикета по отношение на производствените системи. В него се посочва, че етикетът за хуманно отношение към животните трябва да бъде колкото се може по всеобхватен. Eurogroup for Animals иска обхватът на етикета да включва от минималните стандарти на ЕС до премиум стандартите, като също така ясно се посочват продуктите, които не отговарят на минималните стандарти на ЕС за хуманно отношение към животните, за да се гарантира ефективността на етикета.
Целият материал можете да прочетете ТУК

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук