Кози + овце = инфекция

0

Досега горната формула звучеше така:
кози+овце=благоденствие.

Наистина, много животновъди отглеждат в едно стадо овце и кози, както на пасището, така и в обора. Много малко от нас са си задавали въпросът:

  – правилно ли е животни от два вида да се отглеждат заедно.

Все пак, колкото и да са близки тези животни те си имат техните си различия.

Съвместното отглеждане на овце и кози не е разглеждано в литературата като рисков фактор за паразитна инфекция. Това обаче направи Ветеринарния факултет към Университета в Сантяго де Компостела в свое проучване да установи дали козите отглеждани в смесени стада с овце могат да причинят паразитни инфекции при овцете.

За диагностициране на основните паразити са взети проби от 2 093 овце от 74 стокови стада в които се отглеждат овце за месо.
Оказва се, че  контакта на овцете с кози е рисков фактор, овцете да бъдат заразени с протостронгилиди, Dictyocaulus filaria, стомашно-чревни нематоди и Eimeria spp. За разлика от това, разпространението на Moniezia , Fasciola hepatica , Dicrocoelium dendriticum и Paramphistomidae не е повлияно.

Следователно смесеното управление на овце-кози може да се счита за рисков фактор, тъй като козите биха действали като източник на замърсяване на пасищата за междувидови паразити. 

В заключение, бъдещите епидемиологични проучвания върху паразитни инфекции при дребните преживни животни трябва да разглеждат смесеното управление на овце и кози, като възможен рисков фактор, който да бъде включен в многовариантните анализи.

Източник:Animals

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук