@ овце

Гости

Всичко за овцете

Как се избира овца за разплод

0
От избора на овцете за разплод се предопределя бъдещата продуктивност и икономическата ефективност на съответната ферма. Изборът трябва да е в съответствие с климатични условия,...

Всичко за козите

Еднократно доене при козите

0
В публикуван наш материал относно цената на овчето и козе мляко в Сардиния, направи впечатление, обяснението защо получените количества мляко са по-малко в сравнение...

Субсидии